Yppa

Old Swedish Dictionary - yppa

Meaning of Old Swedish word "yppa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

yppa Old Swedish word can mean:

yppa
fraMDraga, uppröra, rifva upp. wi. .. wiliom thet her efter aldrigh opröra älla vppa BSH 1: 182. (1381). hulken aff bröderne vpwäcker eller ypper någen förlycht sak mz wrede SO 222.
yppa
1) öppna sig, öppnas. lykkes een dör tha oppas een annor GO 304. " i samma stundh oppades thz första hall LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1057. "
yppa
2) gifva sig till känna, uppenbara sig, uppenbaras komma i dagen. theres glädi må yppas så mongelwnd LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 263. " sedhen epther thenne wåde lath gud ther yppas syna nåde" ib 3: (sista forts.) 4952.
yppa
3) yppas, yppa sig, uppkomma, uppstå. öpedes ater onth manga lundh LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 203. " tha öpedes swenska manna wanda" ib 22. " tha yppeleds vtländzka fogada wande" ib 847. " tha öppes thz we ther aldre forgar" MD 111. ib 514. - yppa sig, träffa, drabba. med dat. för then SOth yppis honum LB 2: 59.
yppa
4) komma upp, uppröras, fraMDragas. mangh thingh öppas ok sanninden rönis (emergit verum licet extent cismata rerum) GO 292 ; jfr Kock, MedeltidSOrdspr. 2: 134.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • öppa.
  • öpa.
  • oppa.
  • vppa.
  • yppa sik , utbreda sig. ryktet yppadis sich swa widjha RK 2: 2742. - refl. yppas,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛦᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back