Afgiäld

Old Swedish Dictionary - afgiäld

Meaning of Old Swedish word "afgiäld" (or afgiæld) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afgiäld Old Swedish word can mean:

afgiäld (afgiæld)
L.
afgiäld (afgiæld)
1) afgift, utskyld; särsk. afrad, årlig afgift som landBo el. den som Bor å annans jord betalr till jordegaren. hulken aff bärs mannomen som nogro bygning opbygger i annars mans skogh giffwi äghandenom tuhundrat järn til arligit affgield SD 4: 749 (1340, nyare afskr.). " fira attanga halft anath spanz affgeel mindra" SD NS 1: 47 (1401). " xviii spanna affgiäldh iordh" ib 307 (1403, afskr.). ib 71 (1401), 98 (1402), 633 (1407). 634 (1407). 635 (1407) o. s. v. fyra örtoghna afgäld hwart aar ib 535 (1412). SD 4: 100 Se vidare Hildebrand, Sv. Medelt. 1: s. 85, 253, Jfr härads afgiäld.
afgiäld (afgiæld)
2) inkomst (af jord), afkastning. at wi ald godzen beskedhelika ouerlaght hafwm. .. eftir affgiellomen SD NS 1: 94 (1402). " swa goth goz i swa godho läghe meth swa mykit af gäld i gen ther fore widherläghia" ib 126 (1402). ib 127 o. s. v. BSH 1: 165 (1376). " liknilsin af vingardha örkiaromen som herrans thiänara. .. drapo nar the komo äpte afgälleno (pro fructibus)" Bo 148.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afgiäld may have also been written as afgiæld

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -gäld SD NS 1: 71 (1401), 126 (1402). -gäldh SD NS 1: 127 (1402).
  • -gield: -gieldum BSH 1: 165 (1376).
  • -geld SD 4: 749 (1430, nyare afskr.). -gäll: -gälleno Bo 148.
  • -giell: -giellomen SD NS 1: 94 (1402).
  • -gel SD NS 2: 311 (1410), 454 (1411). -gell: -gellit SD 4: 100.
  • -geel SD NS 1:47 (1401). agäldh SD NS 1: 88 (1401, nyare afskr.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚵᛁᛅᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back