Afskära

Old Swedish Dictionary - afskära

Meaning of Old Swedish word "afskära" (or afskæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afskära (afskæra)
afskära, skörda. " j tessom thimanom thär warmth är affskäris winbären" PMSkr 374. vinith affskräs nw ib. - afskräa, afklippa, nedskära. o huru stakkutte äru manzins dagha, han wet ey af för än han vardhir äf skurin, som en wäwir vardhir af skurin Hel män 137. - afskräa, tudela. äre´ thenne scriffther twa, ordh fran ordh ludhandhe, som forescriffuit staar affskaarnä vidh thenne bokstaffua a b c d e f g h Svartb 540 (1480) ; jfr a b c d och utskurin 2: 887, äfvensom Dahlgren, Glossarium 939; Schück, Ur gamla papper ser. 3 s. 26-7 och Arnell Brask s. 107-8.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afskära may have also been written as afskæra

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back