Ägha

Old Swedish Dictionary - ägha

Meaning of Old Swedish word "ägha" (or ægha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ägha Old Swedish word can mean:

ägha (ægha)
ÊL.
ägha (ægha)
1) KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGa, hafva (ss KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGendom). aSTycken på Forn Svenska.">BS. thänkia thry thing SOm svrifwas j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghans laghom, eet kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allas at ägha annat at sälia thridhia at köpa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 163. " aSTundanin at ägha äör vanskipadh" ib 16. - med (utsatt el. underförSTådd) ack. hwilkin man sum fäSTe mö äller änkio sum garþ älla iorþZ aghär i suþäSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöpunge SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 27. jär pantrin bettre !SYNS_DÅLIGT? thöm ater sum aghär ib 18. thräla oc amSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bota !SYNS_DÅLIGT? i ägha aff andra handa folke. .. oc them mahgin i ärwa hwar äpter annan MB 1: 375. thz bäSTa örs ther !SYNS_DÅLIGT?ungin a STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1813. böte han kropp ey agher ko SD !SYNS_DÅLIGT? (1345, nyare afskr.). (Om) nokor daghleken ärwþys man daghleken til Berhsens. .. ryþär þär ok sätyr vp hus. þa aghär han þär äghändenom äncte aSTrand. 1853.">Fraþ af giua. af räz wäghnä. vtän aghe þän SOm a STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bor. oc ruþunä vp tok. ok barn äftyr honum. kunne þät swa vara ät han vilde þär af fara. þa skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonden SOm äghänden är at oþolenum. aghä hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfdelen i iorþinne ib 637 (1347); jSTrand. 1853.">Fr 7. ib 4: 389 (1344?). " swa mykyt gozs SOm han i väsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo aate" ib NS 1: 38 (1401). j en skog ther hart när atte hon en SToran gardh Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 16. MB 1: 253, 374, 2: 34. STenianus. Se KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 263. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 139 (på tre ST.). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: (Cod. B) 351. MD 90. hafdhe han aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt wärldz gooz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 323. " vm han hafdhe aat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz han hafdhe seet" ib 2: 98. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt þät guþ gaþ þöm at ägha" KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. " mer gul ok selver än han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan sin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldar för atte" ib 18. MD (S) 278. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 12. " lot han göma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz sampSOn atte" ib 3. " gunnar konung haffde hiälm ok skiöl SOm sigord aththe" ib 236. " hwilken ther winner, han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGhä thess annars wapn" ib 18. " thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al nu thinne sySTer fa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz hon mz rättin a" STephens. 1849.">Iv 5238. huath iak agher nw mz rätto ib 4890. ib 5254. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 724. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo mz mik. .. mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo thy SOm thu agher" MB 1: 250. " foesattir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo thy cloSTrith aaghir" STena KloSTer-RKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGlor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 31. iak bidhir idhir. .. at i gaan heem i mit hws. thy at iak veet at i hawin äkke siälf KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGhit hws. hws oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz iak äghir är idhart STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 214. haffwi förweSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth thz han ägher SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 32. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz iak a" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1588. " ospart skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al vara ä huath iak a, at iak hänne finna ma" ib 505. " ther swa got SOm änkte atto" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 8. " aSTundadhe han the thing SOm han hördhe andra äghia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 98. " owirgiffwanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz the haffdho oc ottho j STadhin" MB 2: 225. " huru värlza gooz ma äghias. .. vtan synd" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 126. " skadhir ey värlz goz vm thz äx skällica" ib. " tha kom husSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BonBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din SOm gardhin aatte" STephens. 1849.">Iv 3579. " husSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BonBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din siälfuer ther husith aatte" ib 4613. " then SOm hemit agher" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 468. j STrand. 1853.">Franka rike atte han hema ST 451 (se vidare under hema, n.). herra iwan aat mädhan han matte swa at ärmetin ey mera brödh atte STephens. 1849.">Iv 2110. - med två ack. the STadhga oc rät SOm then sami johannes paue STadhgadhe owir thy SOm chriSTus atte sig KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGhit (super proprio ChriSTi) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 249. " medh twa eriKS heSTha the han attho beSTha" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4405. - besitta, hafva i sitt våld. en tedhe iak thik hulkin SOm Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäfwllin atte (posseBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dit) lönlika. .. än annan tedhe iak thik j hulkom Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäfwllin herraBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis vppinbarlika STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 399. - hafva, (ss herskare) innehafva, vara herre öfver. at iak matte the fwgho se ther thetta hws ok fäSTe a STephens. 1849.">Iv 970. " ij thz land ther herra iwan nu a" ib 1577. " normanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di iak ena a" STrand. 1853.">Fr 2218. " thz rike marsilias atte" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1938. " tin fader ok modher atthe thzta sloth ok landh" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 226. " sampSOn är nw konung ouer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alernä oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz rike SOm at haffd brwnSTen konung" ib 7. ib 12, 169. thz (Macedonien) thäkkis ängom konung agha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4321. - närmande sig betydelsen: taga i besittning. sikem oc hans fadher. .. biwdha honum oc hans sönöm at agha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt lanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dith mz them MB 1: 228.
ägha (ægha)
2) hafva till äkta, vara gift med. konungen war hans magher SOm then SOm annars dotter agher STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1059. matten hona ey lenger agha ib 1138. " han haffde ok för ena huSTrw aat" ib 1952. ib 2161, 2: 8787, 3: 273. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8358. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 173, 225. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 101 (1506). meth. .. olaff niclesSOn, min magh, ther mina STrand. 1853.">Fränko. .. ägher SD NS 2: 240 (1409). iac ragnilda, fordhom ranguSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald swensSOn aatte ib 1: 10 (1401). " epter husSTrand. 1853.">Frw inrigdhe, ther knoppa atte" ib 103 (1402). " min älskelikin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonde, matis andrisSOn, SOm iak nw sennarmer atte" ib 477 (1405). mz the kono SOm then man atte thik war när KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">BunBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din mz skylskap MB 1: 364. " greta dwma SOm fordhom atte warn. .. drozSTa. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo jonsSOn" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 194 (1387). wi andra ther man plägha sagh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4721. " hon atthe her benBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dictus pugge" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 975. - taga till äkta. thykte them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom thz han skulle mariam ägha KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 31.
ägha (ægha)
3) hafva (sexuelt) umgänge med. iak aatte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre man KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 32.
ägha (ægha)
4) hafva, vara fader till. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger jerl atte syner fyrra STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 202. " konung vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldemar han atte thry barn" ib 630. " han atte ey barn ij värlBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dine STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere" STrand. 1853.">Fr 1505. " iak KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGar thz barn tw gar mz" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 126. wm skomakare agher SOn ok dotther SO 13. ib 17. - hafva (bvarn med en qvinna). en annar vngir man aatte barnit mz hänne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 286. " spordhe hänna fadhir oc modhir hwa barnit atte mz hänne" ST 271. ib 272.
ägha (ægha)
5) med ett obj. SOm mera STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allmänt betecknas ss på ngt sätt tillhörande el. varande till för subjektet: KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGa, hafva. miin modher sagdhe mik ther STrand. 1853.">Fra, at iak ther godha STrand. 1853.">Fränder a STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 2021. " aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla the men ther han atte" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1005. " iohannes baptiSTa ok. .. iohanne[s] ewangeliSTa agha baþe missumars dagh" KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 50. " hon. .. hafdhe äkke tom aat, at vpnöta fafängelica timan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 16. " nu wil vinen e uiþärganga vizoþeno; þa a þän uizorþ sum köpte" SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 5. ib 44. " guþ ägar sua vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al lifär þean vnga sum þän gaMBla lif STäkia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla af lande köra" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 185. aghe þäs waSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald at wäþia a mot þere näfnd SD 5: 378 (1344, nyare afskr.).
ägha (ægha)
6) KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGa, KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGa rätt, vara Berättigad. med inf. (vanl. utan at). then SOm gälBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dit agher opbära KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 65. " at nokor miSTe orätlika. .. sin rät han å medh rätto haua" KS 69 (169, 75). äghir huar thera eth swin hafua ofwir sina skipan TB 77. " ther äghir huar sinom linth radh" ib 74. aga the aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrmannenom loff taga sin räth anderSTadz försökia SGGK 108. " jak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al giua thom thz fädhirne SOm the ägha haua mz fädhirnis rät" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 390. må, få. med passSTephens. 1849.">Iv inf. agher löska man fanghas af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonda sum af konunge SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). - KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGa rätt till del el. delaktighet (i), KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGa rätt att deltaga (i) höwitzman oc synomen ok wernamen aghä swa j akoo SOm j skipan TB 75.
ägha (ægha)
7) vara skylBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dig, vara förpliktad, att KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGna el. bevisa (ngn) SOm tillkommer ngn att göra el. om ett förhållande SOm bör KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGa rum. med inf. (vanl. utan at). thz a giptämaþren sökia SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 52. wi wollium, aghum ok skulum rättä äptir thy sum fyr är saght SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). sum aghu ok williä. .. oss at STySTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKkiä thät at hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldä ib. " þätt agha þe fyri skuþa" ib 5: 375 (13444, nyare afskr.). wi aghom þöm tolf for STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom waþ oc skaþa. .. väria ib 377. " wi aghum warä wäriände STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrä änkior" ib 476 (1345, nyare afskr.). agher han þär äghändenom äncte aSTrand. 1853.">Fraþ af giua ib 637 (1347). wi hafuum tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al til. .. jäppa abrahamsSOn. .. at han ägher oc skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al oss til STa om aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo hws STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 191 (1387); jSTrand. 1853.">Fr 6. 192. tha ägha the siw natta dagh fore läggia scogha at rensa TB 73. " nv aghir waardh oc wardSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bodha optaka iii j horndöö ok thre j hulte oc thz ägha synomän göra" ib. " um fiärdha dagh pingizdagha ägha wrnamän om scogh ridha them mannom aff täkt göra SOm brutlike äru" ib 78. " böten the ting atten sökia huar thera thre öra" ib 79. " iak agher for sanno vara idhar vin" STrand. 1853.">Fr 188. " iak agher thz at göra idher" STephens. 1849.">Iv 5128. nw atte (ætta) jak idher wäll at löna Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 84. " äghom vi them mykyt thakka" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 114. " ther til at människian matte koma til swa STora fulcomlikhet. atte hon forlata STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla vmSOrgh oc yttra syslonar" ib 180. " at the skullo gifwa thz gudhi SOm honom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordhe. ok thz keysarenom SOm the atto honom gifwa" ib 149. " scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al mins herra ömSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Botzman antwarda then gälda agher j hender them gäldas scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al" MKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG (red. B) 60. scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al foghetin. .. han. .. antwardha them han agher gälla KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 65. " hindras oc qwarsätz skiparen thy han ägher bethSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala nokrom päninga" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 77. atir gält mik thz thu äghir mik atir gälla (redde mihi quæ teneris) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 64. " j huru mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo höghra äMBite mannin är swa mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo mere hedhir äghir han göra gudhi ib 310. fyra thingh hulkin SOm en godhir konungir äghir hafwa" ib 40. " huSTrvn ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BonBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGha (tenetur) wara eth köt" ib 207. ib 158, 315, 2: 110, 130, 3: 267. Ber 243. siw nättir ägha scogha j STrand. 1853.">Fridhi STanda TB 73. tha ägha nempnas fyre män oc the sculo scodha än scogha äru skipana före ellir ey ib. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla saker ägha tweskiptas" ib 79. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz giffs fore tridhiwngx thnge ther ägher dagher fore läggias" ib 80. " thän sum lagh forsmaar agher af laghum wära forsmadher" SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). förST ägher kiSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKian byggias (conSTruenda eST) STena KloSTer-RKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGlor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 74. " ödhmywktin äghir gömas (cuSToBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dienda eST)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 275. mz thom SOm aff skylloghe rätuiSO äghia fordömas ib 3: 57. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. fiärdha är hulkit iak. .. biudhir. .. thz är at lydha swa SOm thu äghar (ut teneris) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 248.
ägha (ægha)
8) vara skylBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dig, vara skylBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dig att gifva el. betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala. med ack. scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al lmins herra äMBetzman antwardha then SOm gieldhit ägher j händher them SOm gieldhit skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al opbära MKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG (red. a) 56. - med (utsatt el. underförSTådd) dat. han. .. gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt swa thom han atte ok honum länt oc trot hafdho xx pund älla vikitr kopar smordha mz gul (SOluit creBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Ditori. .. viginti libras cupri perlinitas auro) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 432. - med dat. och ack. lhan kraffde thz sölff han honom atte STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 823. vm min brodhir äghir mic nakra päninga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 243. äghir iak hanom thry fat iärn SD NS 1: 136 (1402). - pass. the päninga honum äghas STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 333.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ägha may have also been written as ægha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • äghä VGL I MD 14: 1, A 16: 2. äghia Bir 1: (Cod. B) 351 (på fyra st.), 2: 98; -ias ib 126. äya MD 90 (i en för Norrmän skrifven handskrift; i klrim med vtweigä). eighä VGL I þ 10. eghä ib J 4: 2; Di 18.
 • agha VGL II dr 29, þ 42; VML II B 2: 3; Bu 50 ; Bil 263 ; MB 1: 228, 253 ; Fl 617 (i rim med sagha); RK 1: 1138 (i rim med plagha); Al 4321 (i rim med tillagha), 4721 (i rim med dagha); MD (S) 278.
 • aghä VGL I A 16: 2, II O 3; SD 4: 389 (1334?) , 5: 637 (1347). aagha MB 2: 234. pres. 1, 3 pers. a VGL I K 7: 3, J 2: l1 o. s. v; ÖGL Kr 7: 1; UplL Kk 4: 1 o. s. lv.; Bj 32: pr., 34; SR 5, 44, 52 ; GS 25 (1369), 26; Fl 505, 1588 o. s. v.; Iv 970, 1577 o. s. v.; Fr 425, 1962, 2218.
 • aa VML II Kr 7: 1 i var.; Bj 14: 23; GS 25 (1369, på tre st.) å KS 69 (169, 75). ä Bj 14: 21. är SmålL 17: 1.
 • aer VGL III 32. äghr ib II K 44, 52; SML B 14: 2; MB 1: 374 ; MEG (red. A) 56 ; SD NS 2: 240 (1409); VKR 74 ; Ber 243 ; PM 32, 77.
 • äghir KL 243 ; SD NS 1: 136 (1402); TB 77 ; Bo 214 ; Bir 1: 40, 310 o. s. v. äghar ib 158, 248.
 • ägar ib 4: (Avt) 185.
 • egher StadsL Kg 1: 1. egar Di 126.
 • agher VGL II Præf, K 53; SML Kk 19; SD 4: 408 (1335, nyare afskr.) , 5: 479 (1345, nyare afskr.), 637 (1347); Iv 4890 o. s. v.; Fr 188 ; RK 1: 468 (i rim med blaar) 1059, 2161 (på båda st. i rim med magher); Al 8358 ; EG 65 ; GS 25 (1369, på två st.), 26; SO 13, 17.
 • aghär UplL Kk 15: 8; VML II Kr 16, B 1: 1, 2; Bj 32: 2; SR 18, 27 ; SD 5: 637 (1347).
 • aghir ST 252 ; TB 73.
 • aaghir VKR 31.
 • aghar SML Kk 11: pr.; SD 5: 377 (1344, nyare afskr.).
 • at VGL LI þ 7: pr., II þ 35. äghir Bir 1: 64.
 • agher MB 1: 250.
 • äghom Bo 114.
 • äghum SD 5: 379 (1344, nyare afskr.). aghom VML II Kr 6: 5; SD 5: 377 (1344, nyare afskr.).
 • aghum ib 476 (1345, nyare afskr.).
 • äghu VGL I A 25, J 5, 18. egho ib J 5; GS 25 (1369 ; på fem st.). eghu VGL I A 15. agho VML II Kr 2: 1, 3; GS 26 (1569).
 • aghu ÖGL B 1: pr.; UplL Ä 23: pr.; SML Kk 11: pr., 14: pr; SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). ägha MELL G 7: pr.; StadsL Kg 10: pr.; TB 73 (på fyra st.), 77; GS 26 (1369); Bir 3: 390.
 • ääghe BSH 5: 101 (1506).
 • äghia Bir 3: l57. egha ib 1: 207 ; GS 25 (1369).
 • agha SML B 14: 3; VML II B 7; pr.; SD 5: 375 (1344, nyare afskr.; på två st.); Bu 50 ; GS 26 (1369).
 • aghä VGL II O 3; TB 75.
 • aga SGGK 108.
 • a VML I B 21: 1, 38: 2.
 • äghe MELL Eghn 25: 1 laghe nyare afskr.), 637 (1347). aghi UplL Ä 10 pr.; SML Kk 1: 1.
 • aghin VML LI þg 5: 1. ägin GS 25 (1369).
 • atti VGL I A 8: 1, R 5: 3; SML Kg 5: 1; GS 26 (1369).
 • ati VGL III 6; UplL Kk 16: 1; HelsL V 23: pr. attho RK 2: 4405.
 • aatte VGL II K 37; KL 139, 286 ; SD NS 1: 10 (1401); Iv 3579, 4613 ; GS 25 (1369); Su 212 ; Lg 32.
 • aate SD NS 1: 38 (1401). " otthe" BSH 5: 124 (1506) :
 • atto VML I þg 5: l1; MELL Kg 21: pr.; SR i VAH 25: 286 ; KL 139 (på två st.); Bo s. attu ÖGL Vaþ 1: l2; SML K k 9: 1.
 • atu: -us ÖGL B 25: pr. ottho MB 2: 225.
 • otthe RK 3: 724. konj.
 • attin VML II B 7: pr. atin UplL Kk 17: 5. atten VML II Kr 26: 1; TB 79. part. pret. n. at VGL I R 5: 5; Di 7.
 • att Di 12, 169.
 • aat HelsL lV 13. 3; Bo 16 ; Bir 1: 323, 2: 98; RK 1: 1952 ; Di 12.
 • aath VKR XIII.
 • aatt Di 173. refl.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back