Äkke

Old Swedish Dictionary - äkke

Meaning of Old Swedish word "äkke" (or ække) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äkke (ække)
(till m. ängin) intet, ingenting. ekke liwer mera epter än thera fadher oc the MB 1: 195 (ekke torde dock här kunna fattas ss adv.). B) adv. icke, ej. þit magho Allemän STrand. 1853.">Frälslikä koma. .. oc sällä kläþe oc annät goz a torghdaghumän ok äkke androm SD 5: 639 (1347). " þolik present höre äkke mik: vtan þö, þänna hem älska" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 206. " the letto äkke äpte änglomen vtan äpte änglanna herra" Bo 224. " funno the äkke licamman" ib. " the leta äptir sinom herra oc finnan äkke. ok vita äkke hwar the skulu mera leta äpte honom" ib. " äkke göra swa the högfärdoghe" ib 85. " äkke ympningas älla Dighir licamlikin. vtan huxsins ödhkn" ib 47. " gitir thu äkke tha känz thik vara thinna päninga thräl oc äkke herra. gömara oc äkke äghara" ib 66. " huru värlDinna bälle skulle nidhir slas. .. thz sagdeh iak äkke än. ok äkke vil iak ther STort af sighia. ok tho ey AlSTingx owirgifa ib 140. at var herra han gör oc gifwir reuelaciones oc hugnadh. smam oc smam. ok ekke swa fullelica älla swa ytterlica SOm aSTundanDin bedhis" ib 19. " iak veet at i hawin äkke siälf eghit hs" ib 214. " vm thu äkke vaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunnar honom här tha räkna thik hawa STen hiärta" ib 193. " thz andra skolom vi. .. ekke AlSTingx swa owirgifwa at vi skolom thz ey thänkia" ib 54. thridhi ouinin SOm han känne ekke STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 131. " kan oc ykke en wara badhe sysloman oc gardzmeSTare tha skipi. .. abbaDisan. .. en gardzmeSTare här wthe i hionagardhenom" ib 5: 115. " han. .. tordhis ekke skilia sic widhina" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 45. " thz är pris STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa hAlan is ga thz man ikke fAller" MD (S) 222. " jak är icke kloker" Di 46. " han wiSTe ecke hans naffn" ib. " bete swärDit ekke a hans hielm, tha skulde weland miSTä sit huffuod ib. iak sag en tidende SOm mik tykker STor wara oc ekke litin" ib 141. " han. .. wilde ekke bida wildke ib 147. the varo ekke längher ther inne än nat och dagh" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 11. " thän förSTe siwker. .. ther näST j watnit kom. äpther thzx at vatnit war rört aff ängelnom, han fik sina helSO aff Allommsiwkdom ok ekke vtan en sänDir" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 70. " siwde Alt sammans i vatn oc legge tz STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa syn bwk. .. ycke het vthan lywmt" LB 7: 27. bedher jak edher. .. atti ekke lotte then preSTesven. .. att trädhe mek sa STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa hwgedt STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 321 (1502). ey wille thöm sielff ib 5: 183 (1507). " the i thawaSTehwslen wil thet !UDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? (1/2) pund fisk eky vtgöre, vthen röge peninger wil the gerne vtgöre met thet snrilse föret koMBer oc eky föör" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 501 (1510). Bondren koMBer eky til köpSTan ib. " her er eky nw mere i macten ib. kom her til STocholm eth lithet skip STrand. 1853.">Fran lubech togh icke med andre ladning än med sandh" SToria. 1816 ff.">HSH 20: 194 (1507). " män kunno ekke (Cod. B ey 527) thaghar i Cod. B ey vanligt för ekke i Cod. A). heet STadhin (JerusAlem) förST ekke meer. än sAlem" ib 4 ; " jSTrand. 1853.">Fr A. han wille ekke mz them wara" ib. " thu kompt til oss oc ekke wi til thik" ST 29. " tha wart han vreder summwm them ther hans SOn haffde til konung takit ok sagde hwi er ekke heller jakit" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 178. " skAlttu ekke warda vredh" ib 187. " schAl han. .. göre syn eedh ath han ecke smeltha schAl rychenins mynt ock ecke heller thz til STäDia naghrom sin tiener eller ath göra" SO 148. Bo 127. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 308, 5: 140. Fl 656, 1290. STrand. 1853.">Fr 1731, 1735. Al 4354, Di 2, 3, 48. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 33, 124, 126. MB 2: 73 STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 146. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: l58 (1505), 90 (1506), 315 (1508). SToria. 1816 ff.">HSH 20: l110 (1507), 160 (1507), 161, 162. LB 7: 32, 33. MD 515 (på två ST.). - i STrand. 1853.">Fråga hvarpå väntas ett jakande svar. seen j ykke. .. hwar SOm thänna munkin. .. dragher Borth v kySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionne STilla. Utg. af E. Rietz. 1850.">JP 32. JSTrand. 1853.">Fr eigh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äkke may have also been written as ække

Part of speech: ab, pn

Additional information: pron. och adv.

Grammatical aspect: pron. adv.

Alternative forms or notes:
  • äkki VGL LI K 21 o. s. v.; ÖGL Vaþ 6: 1, Vins 6: 1. äcki VML I Kr 6: 1. äke Bu 206. äki VmL I Kr 8, M 11, 13, 16, 22. akki VGL I Md 3: 3; ÖGL Vins 6. 1. akke ib Kr 31. ekke VGL II Dr 1; ÖGL Kr 13: 3; Pa 11 ; MB 1: 4, 5, 195 ; Bo 19, 54 ; Bir 2: 308, 3: 131 ; ST 29, 30 ; Fl 656 ; RK 1: 178, 187 ; Lg 45, 70, 3: 33 ; MB 2: 73 ; LFK 146; Di 2, 3, 46, 141, 147 ; BSH 4: 321 (1502) , 336 (1503, på fyra st). ecke Di 46 ; SO 148 ; BSH 4: 320 (1502). ekka (för ekke) Al 4354.
  • ekki ÖGL Dr 3: pr. ecki VGL I K 7: 2; Di 48.
  • eke FM 236 (1505).
  • eki VGL I B 5, II K 20. eky FM 501 (1510; på fem st.). ikke MD (S) 222 ; Lg 3: 124, 126 ; BSH 5: 58 (1505).
  • icke Di 46 ; Bir 5: 140 ; LB 7: 32, 33 ; BS 36 ; BSH 4: 351 (1503) , 5: 90 (1506), 183 (1507), 315 (1508); HSH 20: 160 (1507) , 162, 194 (1507). iche ÖGL Kr 31 i var., Eþs 14 i var. ikkä MD 515.
  • ickä HSH 20: 110 (1507) , 160 (1507; på tre st.), 161 (på tre st.). ikki VGL I VS 3: 1, A 10 þe 8: 1. iki ib K 10: 4, A 11, 17; pr. ykke Bir 5: 115 ; JP 32, 35 (på två st.). ycke BSH 5: 315 (1508; på fyra st.); LB 7: 27, 32.
  • ykkä MD 515 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚴᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back