Äkta

Old Swedish Dictionary - äkta

Meaning of Old Swedish word "äkta" (or ækta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äkta Old Swedish word can mean:

äkta (ækta)
1) äkta, äkta el. i lagligt äktenskap född, af äkta börd. hans äkta barn ST 348. ib 358. " SOmme resa op arme och onäcta och nedertrykke the ädla och äkta" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 233. han skal. .. wara äkta, annars kommer han icke i eMBetet STycken på Forn Svenska.">BS 36. " skomakara barn SOm äktha ärw" SO 27. ib 13, 18, 141. vtan han. .. veth hanom echta vara badhe aff fader ok moder ib 146. " han skal. .. witha han wara äktha ok räktha" ib 49. ib 61. wthan han är äktha ok rätha födher ib 15. " lubbert corteuhorST oc willam cortenhorST saMBrödher äkta oc rätta" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 14 (1424).
äkta (ækta)
2) äkta, genom äktenskap förenad. jak will hafua ider till myn äkta hwSTrv Di 116. bid hanum giffua mik sina dotter til äkta hwSTrv ib 164. RK 2: 483. " hans fadher. .. haffde ena hwSTru SOm war hans rätta äkta huSTrw" MB 2: 105. " min kära oc äkta hwSTru" Lg 3: 680. " thz hans modher skulde haffua en äkta man" ib 636. " thin äkta man oc tw järin badhe een lykame" ST 427. " äptir thin äkte man" MB 2: 172.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äkta may have also been written as ækta

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • echta.
  • äkte )
  • äkta bref (eckta breeff),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back