Äkta

Old Swedish Dictionary - äkta

Meaning of Old Swedish word "äkta" (or ækta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äkta Old Swedish word can mean:

äkta (ækta)
äkta; av äkta börd, i lagligt äktenskap född; i lagligt äktenskap förenad. Llegitimus. .. laghleghen och äktha STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand
äkta (ækta)
2) s. 71. O ChriSTi jomfru, wakta at thu ey säth thik offwir ällir fram fore änkiona ok the som äkthan bondha haffwer SpV 33. " ganga til äkta hionalagh ib 110. Bäthir haffdhe thet warit for hänne, at hon haffdhe aldrigh STighit j rätta hionalagx sängh, än thaka swa skämmelika horkarlin j STadhin, thär äktha bondhin skulde wara" ib 316. FörSTa är theras hwilka nakot haffwa. .. forsökt aff kötzsins syndh, wthan äktha gipto ib 349. Bengt Pedersson, borgare j Abo, oc Appollonica Pedersdotter, j äktha hionelagh sammanbunne Svartb 428 (1448). Hanis Laurensson. .. är äkta oc rekta bade aff fader ok modher STb 1: 108 (1477). " thet war hennis son äckta och räkta" ib 1: 302 (1481). Oleff scriffuere om sith echta breff. .. (han) haffde eth breff pa ath han shulle echta wara födder bade aff fader och moder ib 3: 171 (1494). huSTrv STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdelög. .. war ekta afflad, borin och ffödh ib 4: 201 (1511). Per kopman. .. som hedan aff STaden falskelige och swyckelige vntrymde fran sin eghta giffto dandequinna huSTru CriSTin STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 151 (1489). Bekennis jag. .. att jag vill vitne vara, fullige oc bevise medt sanning, att Hr Magnus Ingesson. .. var ädle oc äcte både om fadher och modher Vg Fornmt I 10 30 (1489).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äkta may have also been written as ækta

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • äkthan SpV 33 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back