Äldre

Old Swedish Dictionary - äldre

Meaning of Old Swedish word "äldre" (or ældre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äldre Old Swedish word can mean:

äldre (ældre)
pos. gamal. A) komp.
äldre (ældre)
1) äldre (till lefnadsåren) år. iacoSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus alphee äldre. än iacoSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus zebedci son STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 194. är (sidher) mäþ cloSTarmannom. at þe haua mere röST at raþ. som för como. än þo at huaro. at þe andre sen äldre at aldre ib. " enkte barn lät han dräpa äldra än twäggia aara" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 35. " wy seem attu äST en äldre man ok tik er förre wan at dö öän han" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 183. " the äldre sySTer mälte swa thz the yngre skulde ey fa aff thera goz rät ey eet haar" STephens. 1849.">Iv 3611. " the wärdhning som äldre brodher bör til rätta" MB 1: 212. " thu äST min äldre son esau" ib 214. ib 213 " synis yngre biscopin spyria then äldre " STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 352 (möjl. att föra till 2). kunde engen thet wita sighia, at. .. huSTru margetta modher atte äldre syskon flere än tu STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 41 (1382, nyare afskr.).
äldre (ældre)
2) äldre, som tidigare inträdt i en STällning el. ett samfund. petrus war äldre at criSTindom: än paulus STenianus. Se Lg.">Bil 110. " medh the älra sySTranna witu oc loff" STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 22. B) superl.
äldre (ældre)
1) äldST (till lefnadsåren). tha war älzSTe brodher preSTer i hwarie släkt MB 1: 214. " ruben hanz älzSTe brodher preSTer i hwarie släkt" MB 1: 214. " ruben hanz älzSTe brodher" ib 230. ST 397. " nw talar iabvo til ruben sin älzSTa son" MB 1: 260. " älSTe herran war giordhir litin son" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 390. " thiänte folket herranom gudhi alla dagha the iouse liffdhe oc älleSTe män j israel (dideSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus ejus et seniorum, qui longo poST eum vixerunt tempore)" MB 2: 73. " hennes seniores the ältzte oc ärlikaSTe män, äru swa som nöth slaktade" ib 223.
äldre (ældre)
2) äldST, på grund af ålder intagande en framskjuten STällning, framSTående, anseSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD, betroSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD. iouse syndir sleth sin klädhe liigiandis a iordhinne. .. badhe han oc alle the älleSTe män aff israels sonom (tam ipse quam omnes senes Israel) MB 2: 17 ; " jfr 1. kallade han alla älSTe män (majores natu) oc höffdingha oc domara oc mäSTara" ib 63 ; " jfr 1. han. .. vtspordhe aff honom allas höffdingannas nampn oc theras som älSTe män waro j STadhen (nomina principum et seniorum Soccoth) ib 94; jfr 1. togh gedeon alla höffdingana oc älSTa männena j STaden (seniores cSTephens. 1849.">Ivitatis) ib; jfr 1. "
äldre (ældre)
3) äldST, sedan längST tillbaka beSTående, som tidigaST tillkommit (och ännu beSTår). älzSTa (antiquissima) oc äuerdhelik fäghrind oc fäghirSTe hulkin som giordhe oc skapadhe mik skal STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia thik, the älSTa (vetutissima) oc nya fäghrindin al thing opnyande hulkin som var j mik oc gik fram aff mik skal lära thik vndarlik thing STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 47.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äldre may have also been written as ældre

Part of speech: av

Additional information: adj. komp.

Grammatical aspect: adj.adj.

Alternative forms or notes:
  • eldre MB 1: 213.
  • äldrä HelsL LJ 14: 1. n. äldra Lg 35.
  • älþri VGL I M 1. pl. äldre. älldri SML Kk 11: pr. gen. äldra VKR 22),
  • -ta ib 260 ; Bir 2: 47.
  • elzster: -te ST 297.
  • ältzter: -te MB 2: 223.
  • älster: -ti VGL I A 5; -te Bir 1: 390 ; MB 2: 63, 94 ; -ta ib 94; Bir 2: 47.
  • ällester: -te MB 2: 17, 73),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᚦᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back