Äldre

Old Swedish Dictionary - äldre

Meaning of Old Swedish word "äldre" (or ældre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äldre (ældre)
adj.superl. (till pos. gamal). L. äldre, äldst. han war ey äldre än triggia ara tha han waldis til konung PK 237. RK 1: 1836, 4506. " vare fore mic the älzto oc bäzto män i häredhno" NMU 1: 70 (1384). Thetta hafwom wi bespoort af älstha mannom i stadhenom, hwilke sin eedh hafwa ther vppa giorth at swa waridh hafwer Troil 2: 370 (1432). - (på grund av ålder) framstående, ansedd, betrodd. Calla saman älzsto män oc wisasto aff thinom ätmannom (congrega seniores Israel) MB 1: 283. - äldst, sedan längst tillbaka bestående. Fore thy äru Swerike oc Götland älzsta land oc bygdher thenna wägh Iorsala haff MB 1: 3. J skulin ey thörfwa äta eller nöta vtan idhert älzsta aarsädhe (vetustissima veterum) ib 376.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äldre may have also been written as ældre

Part of speech: av

Additional information: adj. komp. och

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • äldster ,
  • älzter

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᚦᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
➞ See all works cited in the dictionary

Back