Äldre

Old Swedish Dictionary - äldre

Meaning of Old Swedish word "äldre" (or ældre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äldre Old Swedish word can mean:

äldre (ældre)
ålder, ålderdom. "o herra gud kaSTa mik ey fran tik i äldrinne" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 83. ib 2: 127. jouse war nw aldrogher man oc aff älre betyngder STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 61. Jfr älle, äfvensom alder, f.; den i det enda under detta siSTnämda ord anförda språkprofvet förekommande formen aldrinne torde snaraST böra föras till äldre,
äldre (ældre)
1) gammalman. " ällris män takas fore thy häller til formanna, än vnge, at the öre rönte" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 393. " spordhes hon fore a satto thinge aff äldris mannom om än nakar wiSTe thät fornäSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda godz laghlika saldth. .. wara" SD NS 1: 586 (1406). hwilket wi til neSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdena oc äldhres männa i häredheno rantsakan lothom STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 201 (1413); jfr 2.
äldre (ældre)
2) ansedd el. betrodd man, äldSTe, förman. sanka saman lxx män aff israel, the som lthu weeST, at ällirs män äre, oc mäSTara magho wara (congrega mihi septuaginta virors de senibus Israel, quos tu noSTi quod senes populi sint ac magiSTri) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 392 ; " jfr 1. far op thu oc aaron nadab oc abiw. .. oc lxx ällris män aff israel (senes ex israel)" ib 342 ; " jfr 1. ällris män israels sona räddos mykith, förSTo the fingo at se han" ib 354. " folkit trodhe them swa som sinom äldris mannom oc domarom" ST 438. iudha höfdhinga oc äldris män (motsv. STälle STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 384: aaldermännene) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 389. " the (Romarne) haffdho aarligha wtwalda try c äldris män som kallados raadhmän (curiam fecerunt sibi et quoidie consulebant trecentos viginti consilium agentes seSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPer de mulittudine)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 241. saSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnadhe jonatas alla almoghans äldirsmän (seniores populi) ib 264. ib 272. - Jfr ällis man, alderman, aldersman.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äldre may have also been written as ældre

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • älre )
 • äldris brodhir
 • älris- )
 • äldris man
 • ällris-.
 • ällirs- MB 2: 272.
 • äldhres-.
 • äldirs )
 • äldris systir
 • eldris-.
 • älris- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᚦᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back