Ällas

Old Swedish Dictionary - ällas

Meaning of Old Swedish word "ällas" (or ællas) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ällas Old Swedish word can mean:

ällas (ællas)
L.
ällas (ællas)
1) åldras, blfiva gammKLemming. 1862.">Al. thu vnderstaar at iak ällis MB 1: 212. " ib (Cod. B) 547. "KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 183. KLemming. 1862.">Al 7165. Di 262. keysarin var folskir a vngom KLemming. 1862.">Aldre ok älDis väl (d. v. s. blef på sin ålderdom en god och rättskaffens man) ok doo j gudhlicom sidhom Bil 780. þw ällaþis (consenuisti) i lastom KL 186.
ällas (ællas)
2) af ålder försvagas el. aftaga. suä som ällis KLemming. 1862.">Alla krapt, suä skKLemming. 1862.">Al ok hånom (d. v. s. för en gammKLemming. 1862.">Al man) ällas KLemming. 1862.">Aldr lekamlikr luste KS 45 (116, 49). - Jfr äldras.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ällas may have also been written as ællas

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v. refl.

Alternative forms or notes:
  • älthas Di 262.
  • älles MELL Kg 12: 1 i var. eldes KrLL Kg ind. 13.
  • ällaþis KL 186 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back