Ällas

Old Swedish Dictionary - ällas

Meaning of Old Swedish word "ällas" (or ællas) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ällas (ællas)
konj. L. eller. hwar är Roland fästiman min, ällas Oliffär brodher brodher min KarlM (El) 109. Ängin klokh skyrdh skal vara i dorum, vindöghom, ällas pilarum Hollman Bir Extr 234. Aa bialkomen skal medh thilde ok leer ällars tyghil lthet gwlff göras, som systrena standa aa ib 234.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ällas may have also been written as ællas

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KarlM (El)
/se KarlM (Ver)/
➞ See all works cited in the dictionary

Back