Ällivu

Old Swedish Dictionary - ällivu

Meaning of Old Swedish word "ällivu" (or ællivu) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ällivu (ællivu)
elfva. " liffdhe säm äpter räkning ällowo aldrugha manna aldra" MB 1: 5. " ällowo garda" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1963. " ällouo ärtughandh jordh" SD NS 1: 153 (1402). ib 156 (1402). : l205 (1409). for ällofuo läSTe järn STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 14 (1424). " af ällefue arom" SD NS 1: 419 (1405). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 365. " medh älliuo aposlom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 132. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: l29. MB 1: 6, 230. elleuo sinnom hunradh thusandh STenianus. Se Lg.">Bil 318. ST 367. " ällevo þusand män" Bu 185. " ällyuu þusand iomfru" SD 5: 563 (1346). " ib" NS 1: 77 (1401). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 17 (1424). MD 437.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ällivu may have also been written as ællivu

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
 • älliwu ÖGL ES 8. älliuu VGL I VK älliw ib S 5, B 1: 1. ällyuu SD 5: 563 (1346).
 • älliuo VGL II Fr 1 ; ÖGL (Cod. B) Kr rubr.; KL 132.
 • älliwo UplL Kp rubr. i var. ällifwo MP 2: 29.
 • ellifwo SD NS 1: 156 (1402).
 • ällevo Bu 185. älleno KrLL Kg end. lelleno Bil 318 ; SD NS 2: 205 (1409).
 • älluena ib 1: 77 (1401).
 • ällefue ib 419 (1405).
 • elleffwe MD 437.
 • ällowo MB 1: 5, 230 ; RK 1: l1963. ällou SD Ns 1: 153 (1402). ällofuo SJ 14 (1424).
 • ellowo MB 1: 6 ; SJ 17 (1424).
 • ällofwa Bir 3: 365 ; ST 367.
 • älliuwu VGL IV 16: 12. älliuw UplL Kp rubr.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛁᚠᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back