Almänneliker

Old Swedish Dictionary - almänneliker

Meaning of Old Swedish word "almänneliker" (or almænneliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almänneliker Old Swedish word can mean:

almänneliker (almænneliker)
L.
almänneliker (almænneliker)
1) för alla gemensam, allmän. i almännilikt äller i enlikt ärende SD 1: 668 (1285, gammal afskr.) almännelekt brullöpes STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþ STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 182. " almennelikin (generalis) confessor" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 25. STena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 71. " almennlichin sysloman ib 29. "" af thy almännelico radheno oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLärka samquämd som kesarin giordhe i STadhenom som hetir nicena" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 321. " giff thy os. .. nakon lättan oc almenneliken (generalem) lärdom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Su 362. " giwande fulSToplica almännelikit got (omnia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bona)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 110. ennes almänneliges qwinnes (meretricis) son STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 105.
almänneliker (almænneliker)
2) allmänt bekant. nw viliom wi sighia aff eno miraculo som almennelikit är STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 870.
almänneliker (almænneliker)
3) gemensam. " hafdho al thing almännelikin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 135. " ey sagdhe nokor siit vara therä thz the atto vtan al thing vara them almännelikin" ib 139. ib 181. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 284. " sorgh och dröwilse ärw allom almännelik" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 122. " al the thing i thy ärw skullin wara almännelik mällan alla" ib 132. mz hwilkom hon skulde al thing almännelik ok wpinbar hafwa ib. ib 133, 143, 169, 170.
almänneliker (almænneliker)
4) allmän, vanlig. allmännelik sidhwänia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 9. " äfte almänneliko ordhqwädhe" ib 302. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 333. " edha äre swa mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo uadhelikare at the äre almennelikare" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 462. föddis mz almänneliko (communem) matto STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 283. for almännelica glömsko ib 408. " huSTrvn war STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäd mz almännelikom ok smälikom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhom ok rifnom" ib 1: 325. som natwrena almännelikin nw sidher är STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 65. nakra lätta oc almännelika (conSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Sueta) mildhetz gerninga STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Su 363. almennelikit salth STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XLL.
almänneliker (almænneliker)
5) beteende sig såsom jämlike (med), vänlig. öþmiukir oc almännelikin (communis) viþ alla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 183.
almänneliker (almænneliker)
6) ? badh wan herra innelika aff allo hiärta at han wille werdoghas honom bewisa hwat thiäniST honom almennelikaST oc thekkelikaST ware ST 167.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so almänneliker may have also been written as almænneliker

Alternative forms or notes:
  • almanniliker.
  • almännelikin. almenneliker. almennelikin. almennelichin. almänneleker. almännelig)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᛅᚿᚿᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back