Älskoghe

Old Swedish Dictionary - älskoghe

Meaning of Old Swedish word "älskoghe" (or ælskoghe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älskoghe Old Swedish word can mean:

älskoghe (ælskoghe)
1) kärlek. " siunge guþlek tunga sötan älscogha iheSu christi (dulcis amor christi personet ore pio)" Bu 25. " þänkia mz þakom guz älskogha" ib 72 han hafþe mere. .. guþlikan älskogha bruna. än andre apostoli ib 100. " thesse thiäna mik for pinonna räddogha skuld oc ey for hymerikis äro älskogha (ex amore celestis gloriæ)" Bir 1: 40. " then far willer som skapat thingx älskogha (amorem) säther for skaparans älskogha" Ber 42. " af gudhz älscoga (kärleken till Gud)" ib 41. " wälskipadher gudz älskoghe" MB 1: 358. kötliker älskoghe ib. " wndherstandhis wngha manzsens hwgh oc hiärta wara om wänth til gudhelika snilles älskogha" Su 13. " iak hels þik þät hälgha cors. .. nu är þin älskoghe Sua liuuar. at huariom är lioft tel þin ok venlekt" Bu 140. " som äru blinde giordhe af sinom älskogha (amore Suo)" Bir 1: 303. mins älskogha gnista ib 2: 253. " en litin älskogha gnista til mik (scintilla amoris ad me)" ib 252. " biscopsens älskoghe tel guþ oc sanctum andream" Bu 146. " cristna manna lif är mäþ guþlekom älscogha saman sat" ib 489. " ängin gat wtan gudhlikan älskogha til hänne hafwat" Bil 10. " swa som likamin hawer twa föter, at flytia likamin mz swa hawer siälin twa älskogha, mz androm ganger hon fran, at wärldinna giri, mz androm stigher hon oc stundom til gudz oc thäs mera siäkin älskar gudh, thäs minna fästes annar fotin, thz är annar älskoghe, til wärldinna" MB 1: 226. " älscoghin (amor) är siälinna förare bärande hona thijt han far" Bo 65. " o mykyt stor älskoghe. han älskadhe thöm visselica i ändan" ib 188. ib 225 (på tre st.). mz. .. älskogans länktan Su 12. Allom älskandom bör at ldiah haardh tingh för sin älskogha (ob amoris gratiam) ib 14. " för en orenan oc syndoghan älskogha (amore)" ib. " jnsköt. .. owenen honom hardasta frestilse, til at owergiffua gudhz kärlek, oc wändha sin hugh oc wilia Allan til wärdzleken älskogha (amores terreni) siälan häller Aldrigh kwnno til hopa sämia, huru kan tha nakot sin hymmelleker kärleker wärdzlikom älskogha sammanfögias ib 17. älskogans mykyn heta" ib 22. " hans mykle älskoghe oc kärlekir" MB 1: 473. " min älskelikin skAl til föghias mik mz kärlex och älskogha bane (vinculo caritatis et amoris)" Ber 42 ; jfr älskogha band. i thänna kärleknom oc älskoganom art han opta i wndherlie oc osigelike matho begwtin (hac dilectione miro et ineffaBili modo divintius perfunderbatur) Su11. - älskog, kärleksnjutning, kärleksnöje. han badh mik om elskogha. loc mz minne samthykkio soff han när mik Prosadikter (Sju vise mäst.) 125.
älskoghe (ælskoghe)
2) älskad person, älskling; älskande, älskande person, en som älskar, älskare (el. älskarinna). i sht med afs. på personer af olika kön. eg. och Bild. jheSus han är min fäste man, han är min ära, han är min älskoghe (ego me Christo sponsam tradidi, ille gloria mea, ille amor meus) Bil 537. " han far mit i mällan älskoghan ok hans liofwa käro (inter dilectum et dilectam)" Bo 13. " nw sta älskoghane (dilecti) badhin saman. .. hon takir brudhgomman gladhelica til siin ib 227. huar han (ɔ: skälika människio hogher) sinom älskogha (Suo amato) om kärleken oc gudelika skodhan fullelika tilföghis" Su 17. " kärleken är the dygd, som. .. tilbindher älskaren til sin älskogha" ib 21. " i thy han lostadhis mz hänne som mz sinom kärasta älskogha. äMBrat fandz hon swa som liofwer fägherste vnger swen" ib 391. " han haffwer sin älskogha mist the han wan mz fAlske list" Al 8045. " husfrwna elskoghe war här Alla nat (Prosadikter (Sju vise mäst.) 148. thu haffwer hoor gjiorth mz manghom thinom älskoghom" LfK 95. Ber 166. " ey aktar fatidomsins älskoghe (paupertatis amatrix) thera handa" Bo 3. Jfr lilio älskoghe, älskogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älskoghe may have also been written as ælskoghe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • älskogha band ,
 • älskogha bref ,
 • älskogha brudh ,
 • älskogha brunim
 • älskogha fulder ,
 • älskogha gnista ,
 • älskogha gudha ,
 • älskogha man ,
 • älskogha tekn ,
 • älskogha thra ,
 • älskogha vili ,
 • älskogha visa ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛋᚴᚮᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back