Älta

Old Swedish Dictionary - älta

Meaning of Old Swedish word "älta" (or ælta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älta Old Swedish word can mean:

älta (ælta)
L.
älta (ælta)
1) sätta i rörelse, stöta, drifva, pådrifva, köra, köra på. swa som oskälikit diur. the ältis mz gislom oc styngiom KLemming. 1860.">Gr 291. swa skwfs han oc ältis (iKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPelitur et anixatur). swa drax han ok köris KLemning. 1860. SFSS.">Bo 182. " the älto han ok kördho ok drogho (coKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPulerunt et traxerunt eum)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 30. nar thässin siälin presenteradhis domarenom ältis hon aff fyrom diäflom ib 3: 71. " diäflaner älta tha syndogha siäl at hon formagh ey flygha KLemning. 1860. SFSS.">Bort aff sinom änxla" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 13. lKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 205. - jaga, skaka, oroa. thetta rike. .. älits nu ok mödhis aff dröwilsinna storm (turbine tribulationum agiatur) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 365. - drifva, hetsa. hwat mykyn gäld som idhir ältir (exagitat) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 160.
älta (ælta)
2) jaga, förfölja. " syntis them otrona iudhanom swa som gudz likame j offlätis liknilse flyghande j wädhrino älte han ok innelykte han j enne wra j huseno" KL 32. " han. .. slo them sigher aff, oc älte them alt til damascum" MB 1: 181. " hurw amoreus hiög them nidher oc älte (persecutus est)" ib 431. " fäm aff idher skulo älta (persquentur) hundradha wtläntzska män" ib 376. ib 2: 32.
älta (ælta)
3) jaga, förjaga, drifva, fördrifva. swa som thx diwr som hawir mangh skiul älla KLemning. 1860. SFSS.">Boo at blifwa j nar thzx ältis af wedhe mannomen w eno tha flyr thz j annat KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 200 ; " jfr 2. mykyt folk ok mäst vnkt folk mz hundeum älto som wlff: ok hudzsadho (Cod. C älto oc kördho 950) naknan koKLaran wt aff stadhenum (taMDiu poste eum concurrerunt, donec illum quasi lupum de civitate fugarent)" Bil 105 ; " jfr 2. hwi komin i til mik som i hatadhin för, oc älto aff landeno fra idher" MB 1: 211. the helgho kirkio kärlekir älte fran sik diäfla KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 80. ält fra thik sorgh KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 41.
älta (ælta)
4) vara i rörelse, fara omkring, vara rastlöst verksam? han älther oc körde ok saman förde MD 169.
älta (ælta)
5) röra omkring, omröra. skal man thagha tz hwita af eggit och ältha tedh swa ath tzx fradas LB 7: 57.
älta (ælta)
6) trycka, krama, knåda, älta. Jfr samanälta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älta may have also been written as ælta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • älta sik , tranga sig (fram till). abymelech stridandis nalkadis torn mwrenom, oc stridhe starkelika, oc älte sik til dörenne (appropinquans ostio). arbetandis at stikka ellen vppa dörena MB 2: 102.
  • älta ater , drifva tillbaka. amale-¬ chites oc chananeus. .. älto them then sama vägh ater, som the komo fram MB 1: 403.
  • älta bort , stöta bort, drifva bort, fördrifva, aflägsna. saghde sik skula älta bort qwinnona fran hanom KL 210. han. .. skal gerna älta them bort aff landeno MB 1: 289. jouse. .. älte bort hedhin här ib 326. bygynnadhe hon skyuffwa han fran sik, oc älte lhonom lborth ib 2: 122. " tha älte sanctus petrus diäfwlin bort mz sinom nykle" Bil 116. " wars härra räddoghe älte bort syndena" Ber 10. " lukten aff thy (ɔ: abrotanum) ältir bort huggorma" LB 3: 76. ib 2: 47, 4: 349, the hwitha walmogan. . .. älther borth hoosto ib 2: 35. Jfr bortälta.
  • älta ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back