Ände

Old Swedish Dictionary - ände

Meaning of Old Swedish word "ände" (or ænde) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ände Old Swedish word can mean:

ände (ænde)
L.
ände (ænde)
1) i upprätt KLemming. 1871--73.">STällning. fwnno the en hedhen man j iordhinne KLemming. 1871--73.">STandhe öffuer ändhä KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 36. - spets; hörn. saagh iak vij ängla KLemming. 1871--73.">STandandis offwir iiij wärldenna vrar äller ända (KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Supra quattor angulos terræ) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 343. - om jord som hör till tomt i ände af byn och derför är belägen i motsKLemming. 1846.">Varande ände af gärdet; jfr ända lagh. ett hKLemming. 1862.">Alfft maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKland iord i öKLemming. 1871--73.">STra ekeby i wäKLemming. 1871--73.">STrä ändanom i bynom SD NS 1: 323 (1404, nyare afskr.). siex öre landh jordh i wäKLemming. 1871--73.">STra lädhaby, i öKLemming. 1871--73.">STra ändhanom i ladhaby sokn i wllarik hundhare liggiandhe ib 2: 171 (1409). v ortug land iordh.. .. liggendis i dillengeby i weKLemming. 1871--73.">STre enden Upplands lagmanSDoKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBok 67 (1493).
ände (ænde)
2) ände, KLemming. 1860.">Gräns. watn hawer ängin ända eller KLemming. 1871--73.">STadhga aff sik siälwo KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 38. " barþolomeus com tel lindie land. som näKLemming. 1871--73.">ST är värulz ända" Bu 203. " thu gikth wm KLemming. 1862.">Alth iude landh aff ende til ende" KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 28. " bygdo eth hwss a then ända ther criKLemming. 1871--73.">STin land ather wända ok hedhin land taka widher" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1328. " huar swerige oc norge haffua enda" KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 390. - uti ända, i el. till änden el. KLemming. 1860.">Gränsen, öfver KLemming. 1862.">Allt, så långt man kan se? clarare criKLemming. 1871--73.">STKLemming. 1862.">Al man KLemming. 1862.">Aldrey saag än then ysen for honom lagh KLemming. 1862.">Alle älfwena vit ände syntes KLemming. 1862.">Alt thz a KLemming. 1860.">Grunden wände KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8091. - til ändan, till det ytterKLemming. 1871--73.">STa? the wordo. .. meKLemming. 1871--73.">ST til ändan trykte KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1740. - til ända ut, i KLemming. 1871--73.">STörKLemming. 1871--73.">STa utKLemming. 1871--73.">STräckning; på det högKLemming. 1871--73.">STa? han haffuer mik hKLemming. 1862.">Alet KLemming. 1862.">Alth thet han mik sakth haffdhe. .. som een dondemaan, swa at iak honom KLemming. 1862.">AllKLemming. 1862.">Aledhis takkar til endha vth SD NS 1. 226 (1403). - sätia utan ändan (rättan ända), eg. sätta utom (den rättAa) KLemming. 1860.">Gränsen, förvisa , fördrifKLemming. 1846.">Va; utrota, förderfKLemming. 1846.">Va. manga satte winith wtan rättan ända (multos exterminavit vinum) KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 87. " som like i ökninne korradho amot moysi oc fordarwadhos af honom som them satte wtan ändan (exterminatore) thz är af honom som them drap och sände af thässo lifwe" ib 130.
ände (ænde)
3) punkt, ort; landsände. sin breff j KLemming. 1862.">Alla land senda oc badho förwara KLemming. 1862.">Alla enda för fogadhana pa KLemming. 1862.">Alle slot som te hafdde the KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Suensca a mot KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2232. landsände; håll. sit rad han tha Budh sände at koma til lhonom aff KLemming. 1862.">Alla ände KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8120. - i KLemming. 1862.">Alla ända, på KLemming. 1862.">Alla håll, KLemming. 1862.">AlleKLemming. 1871--73.">STädes. wara fianda KLemming. 1871--73.">STäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia sich j KLemming. 1862.">Alla ända KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4866. " han bescermade them j KLemming. 1862.">Alla ändher men rikit war j hans hendher" ib 7114. skKLemming. 1862.">Al riket. .. KLemming. 1871--73.">STort örlog finna i KLemming. 1862.">Alla endha ib 6722. ib 7851, 8928. - i el. till KLemming. 1862.">Alla landsändar; åt KLemming. 1862.">Alla håll. sadana rykte han screff oc sende kringh om riket i KLemming. 1862.">Alle ende KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3816. " sidhan scref marsken j KLemming. 1862.">Alla ända at KLemming. 1862.">Alle scullo til vermeland vända" ib 4882. ib 3730, 4166. " marsken loth krinGOm lrikit senda och bödh sich gäKLemming. 1871--73.">STer j KLemming. 1862.">Alla ända" ib 5088. - til KLemming. 1862.">Alla ända, d. s. konungen screff breff til KLemming. 1862.">Alla enda. . .at KLemming. 1862.">Alla skulde til honom fara KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6252. - KLemming. 1862.">Alla ända, d. s. konung karl lsidan breff sende j norgis rike KLemming. 1862.">Alla ende KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7980. - i nokra ända, nåGOnKLemming. 1871--73.">STädes. förwara at the ey bredna eller sköfla landen j nakra enda KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2236. - sida, håll han rände a thän annan ända KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 33578. " han bödh them KLemming. 1871--73.">STora elda tända om kring härin a KLemming. 1862.">Alla ända" KLemming. 1862.">Al 5146. " the saKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnadis pa KLinten pa KLemming. 1862.">Alle ende" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7829. - KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bildl. håll, riktning. sidhan wendhe mathes sina tKLemming. 1862.">Alan til annan ända KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 229.
ände (ænde)
4) omkrets? huat ey guddomsins KLarheet. . .. är mäktoghare at wplysa siälena. .. än tässin wärdzlika. .. solen är til at wplysa tässa wärldinna ända oc widhlek (ad illuminandum totum aeris hemisperium) KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 289.
ände (ænde)
5) ände, slut, KLemming. 1860.">Gräns. om antKLemming. 1862.">Al el. mått. þa thera tKLemming. 1862.">All som mz wagnom, til häKLemming. 1871--73.">STa oc til fota foro war engin ände KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 241. KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Suä at ther ängin ände ella återwande är å tera giri KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 60 (150, 65). " a giri weet man ängin ända" KLemming. 1862.">Al 6287.
ände (ænde)
6) ände, slut, afslutning; upphörande. om tid, fortKLemming. 1846.">Varo, framKLemming. 1871--73.">STällning o. s. v. fik hans KLemming. 1862.">Aldra GOþan ända Bu 28. jak (Gud) är vtan vphoff ok vtan ända KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 85. ib 14, 327, 343. min modhir. .. aff vphofweno ok til ända vilde KLemming. 1862.">Aldre annat än thz som iak vilde ib 6 .. hon (den hel. Anna) war ändhen aff thz gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla täKLemming. 1871--73.">STemäntet, oc oppbyrgilsen til thz nyghia täKLemming. 1871--73.">STementet KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 705. " helin som är ellinna endhe" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 610. hwilkin som thässa lifsins langlek skodhar. .. af thäs wsla KLemming. 1871--73.">STunta ända (de ejus fine qum sit brevis, misera) KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 184. " thiin glädhe är nw komin til ända" KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 105. för en credam (crdon KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 1040) " kom til ända " KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 831. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 172 e. hwilkins naKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn signath oc loffwadh wardhe ä for vtan ända KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 96. " thu skKLemming. 1862.">Al tik wäntha. .. thän kärlek, som KLemming. 1862.">Aldrig taker ändha" KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 15. ängin ände koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer a thit we KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 105. " swa som j thinne dikte sätz atir lykkilse mz ända. swa sätir iak then ändan j min ordh ok tKLemming. 1862.">Alan at vm nakar gör min vilia. .. han skKLemming. 1862.">Al taka äwärdhelikit liiff til arff" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 366. gör ändha oppa thin mangha ordh KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 288. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1848. " hon KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Berätte honom fullelika KLemming. 1862.">Alla sakena fran förKLemming. 1871--73.">STa oc til ända" KLemming. 1871--73.">ST 289. - utan ända, utan ände, utan slut, KLemming. 1862.">Alltid, evennerligen. KLemming. 1846.">Varin fra dagha rike. ok vtan ända fatöke Bu 152. - orþ fran ända (eg. väl fran orþ(e) til ända; jfr Mnt. KLemming. 1846.">Varn ort (orde) to ende), KLemming. 1862.">Allt från början till slut. hon saghþe hanom orþ fra ända (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil fra vphofueno ok til ändan; Cod. C fra ophowe til ända 1017) Bu 491. Jfr ordh fran ordhe til ända, fran ordhe ok til ända, ordh ok ände under opr 1. KLemming. 1860.">Gräns, tidsKLemming. 1860.">Gräns. wi. .. swa pinoms. .. aff thz äwerdelika wee, at kwnne nakor tänkia oppa nakon ändha, än tho at KLemming. 1862.">Aldrigh swa langan, om han togh ändelikin waare (quKLemming. 1862.">Aliscunque terminus excogitatus dummodo funitus), at tha waare os en KLemming. 1871--73.">SToor hugnadher KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 133. - ände, slut, förKLemming. 1871--73.">STörande, undanrödjande. hellir matte iak tha hafwa mik sielfwa dränkt oc giorth een ända minne sorgh oc ysäld KLemming. 1871--73.">ST 41. " ey fore thänkto the at göra syndinna ända (finem facere pecato)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 338. " engelKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bert. .. giordhe then dechtingen en eendä" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2553. " gif ända (finem) KLemming. 1862.">Allom mynom syndom" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 284. - (lifvets) slut, död. skKLemming. 1862.">Al iak hiälpa honom mädhan han lifwir ok j liifsins ända KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 345. " magnus beyntzson hafde en yxa j hande ther mz giorde han engelKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bert ende (d. v. s. dödade han E.)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2674. " tha wille gudh thz saa wända thzx k criKLemming. 1871--73.">STiern fiik. .. een ända" ib 3: 2471. aren äpther k criKLemming. 1871--73.">STiern hadhe giorth sin ända ib 2492. swa tok han sin ända KLemming. 1871--73.">ST 350. ib 245, 345. (?) thrängis siälin mz oändelikom ända (fine infinito conKLemming. 1871--73.">STringitur) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 365. - slut, utgång. om företag o. s. v. hans mKLemming. 1862.">Al faar än GOdhan ända KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 172 e. annars sKLemming. 1860.">Griper ey örlöghith GOdhan ändha KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1845.">PM 2. ath KLemming. 1871--73.">STridhen KLemming. 1860.">Griper en hedherliken oc segherliken ändha ib. FH 5: 230 (1516). " scref han breff oc konungen sände hurw thenna reesa war gan i ände (hade aflupit)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9448. " kom KLemming. 1862.">Alth tiil een GOdhan ände" ib 3: 2913. aKLemming. 1862.">Al höghfärdh fa ondan ända GO 334. " GOth tho giwir GOdhanända" ib 511. ib 921.
ände (ænde)
7) slutligt afgörande. til ända, afgjordt, definitKLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivt. eth KLemming. 1862.">Almmelighit herremöthe. .. ther wii tha KLemming. 1862.">Alle. .. wele offuerwägä och till endhä wtoffuer eens wordhä, at wij jw endelig besökie vele thet herremöthe, KLemming. 1871--73.">STande skKLemming. 1862.">Al i köpenhaffn BSH 5: 523 (1513). - afgörande, afgörande vändning. jag sagde iag skulle ey åtherwenda förre än mz riikit war KLemming. 1860.">Gripit en bätrre ända (förrän det med riket sak hade tagit en afgörande vändning till det bättre) KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 4402. - afgjord sak, nåGOt som har gällande kraft. hwat han the til sagde, ther mz skulde thz warä en endä KLemming. 1846.">Va 23. " huat the ther giorde sculle bliffwa endhe" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1691. - afgörande, beslut. GOdh rådh skKLemming. 1862.">Al länge. .. medh fullom skiälum wäghas. ok tå teht hauer medh skiälum en ända KLemming. 1860.">Gripit (på) KLemming. 1860.">Grund af skäl har fått el. kommit till ett agörande), tå må thz sköt fordas KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 73 8178, 80). " at han ther vm engin ända göri ella skipi vtan som modhir abatissa oc fadhir confessor oc conuentan honom befKLemming. 1862.">Ala" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 33. " hanis. .. lot konungenom forKLemming. 1871--73.">STa then enda" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6345. - aftKLemming. 1862.">Al, öfverenskommelse; förening; uppgörelse; öfverenskommelse om fred och sämja, förlikning. at wi. .. hafwom een ända gangit mädh. .. jeppa dyekn. .. i swa matto som här äpter föKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgher BSH 1: 194 (1387). " ära teh swa med os owir eno wordne, ok swa med enom ganskom änKLemming. 1881--82. SFSS.">MDa fra oss skilde, at wij. .. wiljom them ok ihder. .. behielpelik wara, at the skulo widhe fridh, lagh ok rätt, att blifwa" BtKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 55 (1388, orig.). " at han medh dKLemming. 1862.">Alakarla haffde en ända swa at ther sculle om xije dagha aff dKLemming. 1862.">Ala wara xij enceöpungx KLemming. 1871--73.">STadh" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4665. " tha the swenske then ända sporde konung eric mz the danske giorde" ib 7616. ib 6811. " swänske hadhe gerna haffth een ända" ib 3: 2954. " iak bänkta KLemning. 1860. SFSS.">Bodottir kännis mik hafwa gangith en ganzskan ända ok en sämio. .. meth. .. bänkt niclisson. .. vm KLemming. 1862.">All the GOdhz som min husKLemning. 1860. SFSS.">Bonde. .. til pant hafdhe aff. .. bänkte niclisson ok. .. knut KLemning. 1860. SFSS.">Boson" SD NS 1: 443 (1405). ib 2: 87 (1409). FH 2: 39 (1415). BYH 1: 248 (1446). - uppgörelse, betKLemming. 1862.">Alning. kom thet KLemming. 1862.">Aldre til noghon ända SD NS 1: 639 (1407).
ände (ænde)
8) besked, sKLemming. 1846.">Var. " skyl hona fran oss medh nokrom ända" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 206. " the KLemning. 1860. SFSS.">Bod konung karl til norge sende komo j genmz sa dan ende at nordmen hanom hulskap sade" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7748. besked, redogörelse. han skreff til them en ganzskan ända hwath honum monde i wärldinne hända KLemming. 1862.">Al 9751.
ände (ænde)
9) fulländning, fullKLemning. 1860. SFSS.">Bordan. " sötir ok GOdhir j GOdhom vilia ok aKLemming. 1871--73.">STundan bätre j vidhir freKLemming. 1871--73.">STan ok manlikom framgang. KLemming. 1862.">Aldra bäKLemming. 1871--73.">STir ok sötaKLemming. 1871--73.">STir j loflikom ända ok fulkomnan (in laudaKLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bili conKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Summatione)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 303. fulländning; höjd, höjdpunkt. perseurencia är. .. KLemming. 1862.">Aldra dygdanna ändhe oc fulkoKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPan KLosterfolk. Utg. af F. A. DahlKLemming. 1860.">Gren. 1875.">LfK 130. KLemming. 1862.">Aldra glädhinna ändhe för hindar (för hindrar) ey sokkan ib 123. - (?) thu nadhinna modher. .. j tik haffwer jak sat ändan til minna helso (finem lotius sKLemming. 1862.">Aluitis meæ conKLemming. 1871--73.">STitui) KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 207. 10) fullKLemning. 1860. SFSS.">Bordan, veKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKKLemming. 1871--73.">STällighet. sin wilia wil han komma til lendha KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 226. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7819. " vm wj nädh enom bliffuandhe ända fulkoKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom KLemming. 1862.">Alt thät GOda som wj haffuom vpböriat" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 196. 11) mål, det hKLemming. 1846.">Varpå nåGOt KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKktas. äKLemming. 1871--73.">ST thu en nde til KLemming. 1862.">Alla minna troo (finis fidei meæ) KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 272. - ändamål, syfte. KLemming. 1862.">Alt thet skapat är ok sik må hafKLemming. 1846.">Va swå älla annorledh, til then ända (finem) thet är til skapat KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 2 (3. 2). ey läsas the (ɔ: kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiona lagh) nu for min hedhir vtan j the matto ok til thän ända (finem at pänningin maghe aflas KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 26. KLosterfolk. Utg. af F. A. DahlKLemming. 1860.">Gren. 1875.">LfK 51. - syfte, mening? miskunnin gifweri thom lön som mik lydhe. .. oc thy sändas KLemming. 1862.">Al min ordh. .. vndir thom ända at vm the hulkom som min ordh sändas höra ok tro ok fulcoKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa thom mz gerninge tha skulu mina jättir. .. hKLemming. 1862.">Aldas thom ok fulcoKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnas KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 459. - Jfr KLemning. 1860. SFSS.">Bords-, bro-, broa-, land-, lands-, lifs-, lurangels-, oKLemming. 1846.">Van-, sio-, äghodelsände.
ände (ænde)
1) ändKLemming. 1862.">Alykt, slut; i sht om lifvets slut el. siKLemming. 1871--73.">STa tid. lhon trodhe. .. nyttogare wara at mödhas af litlo äruodhe j vphofweno ok hwilas sighirlika j ända lyktinne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 215. " växw somom freKLemming. 1871--73.">STile then tidh the vändas förKLemming. 1871--73.">ST til andelikit lifwirne oc the KLemming. 1871--73.">STadhfäKLemming. 1871--73.">STas KLemming. 1871--73.">STadhlicare j ändKLemming. 1862.">Alyktande andre freKLemming. 1871--73.">STas hardelicare j midhughome oc j ändKLemming. 1862.">Alyktane" ib 2: 326. " aKLemming. 1862.">Al thnh KLemming. 1871--73.">STa aa ända lykth (quolibet ex opere finem delectat haKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bere)" GO 832. wärlsighe tingha lop oc ändelygt KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 288. " hwat ey thwadhe han apoKLemming. 1871--73.">STlanna fötir i ändelyktinne (in fine)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 32. KL 346. saghþe sik. .. KLemning. 1860. SFSS.">Borghaþan hem tel lhänna at cKLemming. 1862.">Alla hana tel þerra KLemming. 1871--73.">STriþ at seia sina ändelykt Bu 520. see hwat ändelykt iohannes fik KLemning. 1860. SFSS.">Bo 82. ib 195 " hulkom KLemming. 1871--73.">STundom koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir. .. swa bradh ändKLemming. 1862.">Alykt at the kunna ängKLemming. 1862.">Aledhis faa fructsaman idhrugha" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 337. lthe qvinnan. .. doo mz GOdhe ändKLemming. 1862.">Alykt ib 51. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 243. the som i ghohom gärninGOm äru fram hKLemming. 1862.">Alloghe KLemming. 1862.">Alt til ändelyktinna KLemming. 1860.">Gr 301. the. .. hulka ändKLemming. 1862.">Alökt (ääuärdhelikin dödhir är KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 77. - at ändKLemming. 1862.">Alykt (-lyktinne), KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 417. " en tiid smekrar hon (lyckan) mz bliida ansicht härdh skäpnatt är hon åth endKLemming. 1862.">Alycht" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3 (siKLemming. 1871--73.">STa forts) 5796. en forradhar han lofwar faghirt ok tho beuisa han aat ändKLemming. 1862.">Alykthinne forrädhilse KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 351.
ände (ænde)
2) fulländning, fullKLemning. 1860. SFSS.">Bordan. " skällikhetin är. .. fulcomilsanna ändelykt (conKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Summatio perfectionis)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 138.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ände may have also been written as ænde

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • ende.
 • eende: -ä RK 2: 2533),
 • ända akder ,
 • ända karl ,
 • ända lagh
 • äändhä-.
 • ende- )
 • ändalanger
 • ändalykt
 • ände-.
 • lökt MP 2: 77.
 • med art. -inne -ane Bir 2: 326 (på två st.)),
 • ändamals
 • ände- )
 • ändamat ,
 • ända mening
 • ändhe- )
 • ända ordh ,
 • ändara
 • ända tharbmer

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back