Ändeliker

Old Swedish Dictionary - ändeliker

Meaning of Old Swedish word "ändeliker" (or ændeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ändeliker Old Swedish word can mean:

ändeliker (ændeliker)
2) slutlig, som avser el. syftar på slutet. the thing som äre mang aff sik, the hawa en ändelik skäl oc skuld. .. fore thy at byghning är ändelik skäl oc skuld alzskyns smidhis som ther thiäna til. Swa är oc om wars herra budhordh ändelik skäl oc skuld. .. thy at hon ma mangom lundom brytas oc spillas oc hawa tho en ändelik skäl oc skuld som lnw war saght MB 1: 456.
ändeliker (ændeliker)
2) slutgiltig. " hafwer giort eth wenlighit ok ändelight arfschifte" KTb 55 (1426). opresa almoghen. . til wadha, mordh oc eth endelicht fordarff Reuterdahl Kyrkohist III: 2, s. 534 (1436). är och nyttogt atij ändelige sa bestellet ath the bergxmän pa Copperbergit jcke dobble GPM 2: 11 (1504). tha iach ändälighet skulla ananmä thessa nöklä waar swaa for ordhet oss emellän ib 2: 330 (1509). - Jfr oändeliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ändeliker may have also been written as ændeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
➞ See all works cited in the dictionary

Back