Ändeliker

Old Swedish Dictionary - ändeliker

Meaning of Old Swedish word "ändeliker" (or ændeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ändeliker Old Swedish word can mean:

ändeliker (ændeliker)
1) slutlig, som varar till slutet. han wille ey, at iwdha skullo hawa ändelika tröst a moyse MB 1: 409.
ändeliker (ændeliker)
2) slutlig, definitiv. " morghen skal iak sighia idher ändelik antzwar" MB 1: 413. saa snarth wij ffaa noger endeligh swar HSH 19: 142 (1506). ib 145 (1506).
ändeliker (ændeliker)
3) afgjord, fasfstställd, bestämd wi wsle oc aldra wslastw swa pinoms oc sörgiom aff thz äwerdelika wee, at kwnne nakor tänkia oppa nakon ändha, än tho at aldrigh swa langan, om han togh ändelikin waare (quaslimque terminus excogitatus dummodo finiuts), at thz waare os en stoor hugnadher Su 133.
ändeliker (ændeliker)
4) snabbt satt i gång, raskt expedirad? thz giorde kesaren snarligan och ändade thz mz ändeligom bodskap och breuom Prosadikter (Sju vise mäst., C) 222. - Jfr ändeliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ändeliker may have also been written as ændeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • ende-.
  • -likin.
  • -ligh. -ligin: ligith HSH 19: 145 (1506)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back