Andvarþa

Old Swedish Dictionary - andvarþa

Meaning of Old Swedish word "andvarþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

andvarþa
antvarda, öfverlemna, anförtro, anbefalla. anuardhadhis wärslikom dome at brennas KL 15. " i andurarþen þem i händar sinum höxta ouini" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 184. vm han slotet antworda (uppgifva wille RK 2: 1065. " antwarade stekeholm fra sik" ib 3995. ib 3: 3215. " antuordha thino aminne huat thw seer" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 22. " andvarþa sik i guz gömo" Lg.">Bu 492. " il thinna händer min herra antwardhar iak min anda" Lg.">Bil 250. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 183. antuordha gudhi allan sin vilia ib 42. " anduardhir al thing gudz valle oc skipan" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 173. " anduardha thik hans bönom" ib 22. " antwardhe sik gudz pino oc hans hardha dödh j wald" Lg 3: 517. " iak bidhir idhir at i anduardhin mik minom fadhir oc helsin alt himerikis härscap a mina vägna (ut me recommendetis patri et toi curiæ cælesti)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 52. " andwardhadhe sik ödhmiuKLika hwarie människio" KL 77.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • antvardha.
 • anvardha Bir 4: 254.
 • anuardha.
 • andusordha Bir 2: 183, 219, 3: 241 ; -ir ib 3: 24; -as ib 399 ;
 • -ande ib.
 • anutordha ib 2: 22, 42, 54.
 • -ar ,
 • -aþe ,
 • -aþer.
 • andvardha ater ,
 • andvardha up , öfverlemna uppgifva. anuardha jak thet forenämpda gooz wp SD NS 1: 78 (1401). " antwardade ta op eluesborgh" RK 2: 3999. Jfr up andvardha. - andvardha ut, utgifva. anduardadhe han wt (tradidit) for os alla Bo 184. - Jfr igen-, in-, ivir-andvarþa, samt handvardha.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚦᚠᛆᚱᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back