Aptansanger

Old Swedish Dictionary - aptansanger

Meaning of Old Swedish word "aptansanger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aptansanger
aftonsång, gudstjenst som hålles vid den sjette af de kanoniska timmarna, det som vid denna gudstjenst sjunges el. läses siätta tidhagerdh kallas aptosangerh SkrUppb 218. at the hörin otosangh ok mässo ok aptosangh vm helgha dhagha ib. lesi sin aptosangh ib 222. Jfr siäla aptansanger.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • apto- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛕᛏᛆᚿᛋᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back