Äptir

Old Swedish Dictionary - äptir

Meaning of Old Swedish word "äptir" (or æptir) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptir Old Swedish word can mean:

äptir (æptir)
1) bakom, bakefter, efter. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla bror han effter sik kaSTe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5925. jak. .. hörde äpter mik STora röST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 334. han. .. saagh til baka oc fik see epter lasset at barnet laagh swnder krosat STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 379. " tha han om hart epther them" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 281. De anf. STällena skulle emellertid kunna föras till II.
äptir (æptir)
2) i Fråga om en rörelse i samma riktning SOm ett Framför befintligt, i rörelse STadt före mål: efter. lagdhe han opIvna legenden om Tungulus.">Pa sik sina matto, oc gik, hona äpther sik dragandhe SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 152. " waar herra leDDe them oc sadSOn. Del 1--9. 1846--57.">FHe them wägh om daghin mz eno mäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKeliko sky a STolpSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alund. .. än om nattena leDDe han them mz lughande elde i wädhreno fore them oc epter thenna twem skuldo the ganga" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 313. SOmlike foro nidhir fore honum j thän STadhin oc SOmlike mz honum oc SOmliki äptir honum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 208. löIvna legenden om Tungulus.">Pandhis äpther brödhromen STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 395. natSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alia. .. sighSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde fäghin äpte liuwom leþsaghara Bu 523. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All liordhen vndradeh äptehr dywreth (amirata eST. .. poST beSTiam)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 352 ; jFr 9.
äptir (æptir)
3) om tids- och ordningsföljd: efter. torue kununga ok höfBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dinga haua STundom lekara ok andra Frögdhelika skeSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPtan. .. äpte marghfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde (kanske för marghfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda, i hvilken händelse språkprofvet hör till II 1) huxan ok mödho STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 39 (101, 42). Var Fru siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alf opFraþe förST sit lius ok huar äpte hänne SOm huar STBu 12. " ahge þän SOm a STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bor. oc ruþunä vp tok. oc barn äftyr honum" SD 5: 637. (1347). then kununger the (för ther) hauer kununglikt wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald medh ärfda rådh, swå SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sunr äpthe fadhr ella föräldra sina STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 10 (24, 11). ib 11 (28, 12). hwilkin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al antwardas hwariom gardzmäSTara äpter them andra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 109.
äptir (æptir)
4) om STällning, värBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dighet, betydenhet: efter. at honum hördhe til at radha oc STyra wärlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dinne FrämmärST äpter gudhi wiälwom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 51.
äptir (æptir)
5) efter, enligt, i enlighet med, i öfverenSTämmelse med. sanctus adrianus. .. möte þöm. .. ok baþ þöm STämna. .. äpte sino STyre Bu 523 ; " jFr 2. hwar en människia STaar ok lifwir äptir (secundum) likamansins naturlike skiIvna legenden om Tungulus.">Pan hulka iak foreuiSTe af vphofueno" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 214. " gangen twa oc twa sySTra. .. huar äptir sinom orBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Din, ödhmiuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLika nighanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altarit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 86. " sik eptir henne (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTreregeln) STyra" VKR 54. at. .. wij. .. os aff hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldher haffua hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldhit ok rettat epter GOdha gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla sidhwenio SO 47. the ther gudhi til höra äptir moysi laghom STillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 206. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt lhuat the epter laghen magho giffua STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 186 (1450). skiIvna legenden om Tungulus.">Pa sin lagh ok STadhga äpte gudhlikom ok gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlom laghum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 15 (36, 16). " liua äfte gudhz Budhordum" ib 50 (128, 54). jag lyDDe epteher theras rådhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forTS.) 5363. " äfte samþlykkyu ok raþe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra wara raþgiuara" SD 5: 605 (1346). " han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al rikeno STyra äpte guz vina raþum oc rikis Ivna legenden om Tungulus.">Parfum" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 183. äpte þino til läte ib 177. " göra äffther konwngsens STadga oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bod" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM 21. " äpter säghn twäggia GOdhra manna" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 193 (1384). " efter therra beSTa sanninde oc samwit therrä" STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 39 (1396). then spille laghom, thön thr (för tr thön) wiker ok wände medh wåld ok k loSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSkap, äpte wild oc wilia sinom å mote rät ok sannind STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 67 (165, 74). " ängin gitr i härfärd huario luSTmäti fångit til mat ok drik, äpte wilia sinom" ib 83 (204, 91). kennis jak theem (penningarne) redheleka haVa vpBurit epte minom velia SD NS 1: 11 (1401). " thz är GOt män apthri wilia gaar" GO 927. Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 229. " vm thin vili är äptir (secundum) minom vilia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 63. " STa the äptir minom vili" ib 1: 259. " STa the äptir hans Budhi (ad nutum ejus)" ib 256. " äpter thera sex manna mäti SOm wit köpit waro" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 11 (1380, nyare afskr.). sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alogha Fru. .. fic egh annat sik tel raþa vtan leghia mz pänigGOm tua män at dräIvna legenden om Tungulus.">Pa sin magh äfte Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diäwls ägian Bu 30 ; " ljFr 7. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diem SOlis. .. SOm wi kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom än SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sunnodagh epter waro gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlo lmaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ale" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 68. äptir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almännelico ordhquädhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 333. " äfte þässe räknig Var hänna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldar þässa hems tu ar ok siutighi ar" Bu 12. - efter. till öfverensSTämmelse med. lagh skulu. .. wara.. . quämelik äpte GOdhom ok gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlom sidhwäniom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 67 (166, 74). - efter, i el. ltill likhet med. görom mannen äpter os siälwom (ad imaginem et similituBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dinem noSTram) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 157. " skapdhe han människiona epter sik siäwom (creavit Deus honinem ad imaginem SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Suam) ib. B 187, (Cod. B)) 343. smidha eth hwffudh aff silff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla ledhes giorth äpther sancti seruacii huffudh oc änletes skipilse" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 187. äpter min STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonadh gör thik lik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2163. " jak giorde then likilse äfftir then man. SOm lmyna peninga STSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 47. " at lanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dit kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AllaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis effter them SOm lanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dit regerade" ib 20. - efter, på samma sätt SOm (ngn). skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thu förST äptir mik sighia SOm iak sighir fore ST 25. " äptir þy SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum (äptir thy thär), i enlighet el. öfverenSTämmelse el. lkkhet me det SOm, i enlighet med hVad, såSOm. a þingum kräuis rätter äptir þy SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum lanz rättär sigher äller lagh" SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). blef iomFrun quar äpte thy SOm andra quinnor plägha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 5. " lskiIvna legenden om Tungulus.">Pa tit åthäue serlika epte ty SOm åldr ok time kunno sik skiIvna legenden om Tungulus.">Pa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 21 (51, 22). äpther thy SOm war herra konung erik ok war Frv drotninghin ok mena riket STatgath haffua wm the iordher vndhan krononne äru gangna SD NS 2: 140 (1409). " äpte thy SOm then häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe ande wiiSTe honum" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 1. hans ordh skulom wi taka äpter thy SOm en fulkomen win tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar til then man SOm han iäwar enkte om, at han är hans win ib 348. " lthässin Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diurin waro äkke. .. forthäkt mz sindSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ok silke. pte thy SOm värlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dinna fafänga oc darskapir pläghir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 165. - till det pris el. belopp SOm. þet scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All lmin sisloman wtfa hwart aar vm julä timä epter þy SOm þolikt GOdz gelder i skeninge SD 5: 160 (1343). " hwar man SOm egh hawer visSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su äller Ivna legenden om Tungulus.">Pant af os. . scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al likt vpbära hwart aar äfte þy SOm hans huwuþäld tilsigher" ib 562 (1346). - äptir þ, i öfverensSTämmelse med det SOm, i enlighet med hVad, såSOm. hawom wi. .. döSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla thennä forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa män. .. vnder kronona oc vnder skat at bliwa efte thy thera foräldra fore them til foronne warit hawa STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 39 (1396). " ginSTan näSTo nattina äptir thy häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe fadhorin hänne Budhit hafdhe. reDDe hon sik. .. at vndan Fly" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 326. " han hafuer iw eth menniskiä anlitä och limä effter thy the til höra" Va 27. ätpter thy neSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdhen for os witnadhe SD NS 2: 140 (1409). skipi sit enga sin matelikit, äpte þy honu[m] är kuännel[i] kit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir: 4: (Avt) 179. äkke lifwa älle äpte thy i apoSTlanna reglo skiIvna legenden om Tungulus.">Padhis Ber 132. hon (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boken) är samansat eptir thy reuelaciones opIvna legenden om Tungulus.">Pa the reghlona SOm sancte byrgitto teDDos lydha VKR 54. " gud wände thz i bärre mato äpter thy han hafdhe thz lonGO forseet" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 199. ib 200, 241. - (?) en daghin braST them drykker äpter thy the thorfto Lfg 3: 244.
äptir (æptir)
6) efter, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt efter, i förhållande till. " äptri (secundum) hans kine äru hans mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK margfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgirodh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 336 ; " jFr 5. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al lhan try enkannelika huxa ok Främia äpte makt sinne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 12, (29, 13). SD 5: l479 (1345, nyare afskr.). hedhra then SOm thik hedhradhe äptir sinne matto ok lmakt (pro modudo SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Suo) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: l302. Ber 100. " hafwer iak thet nw STroleca for akt ok öghum epter minne makt ok magho" SD NS 2: 11 (1408). " vy. .. wiliom bötha effter waro formagho thz vy jdher foghat slogho" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5364. " lhwilken en ther ey will äptherfölia minsn häloghetz omgänge. .. äpther sinne bätzSTe formaGO" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 824. " skulu romara them wara til hiälp oc räDDningh äpther theris ytherSTa formagho (prout eis teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPus permiserit)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 242. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thu. .. Vara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altidh hemelica äpte thy bäzSTa thu gitir (d. v. s. så GOdt du kan) när iomFrwnne oc barneno iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 348. ohöfwlika sina mälla lifwa the kötlika äpte thy mäSTa the, hafwa ämne (d. v. s. så mycket de förmå) SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 424. " iak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al giffwa hwariom aff idher äpter edhra gärninga" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 337. " hwar pinas äptir sinom forskullilSOm" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 387. " fällis äpte brutum sijnom" SD 5. 377 (1344, nyare afskr.). - äptir þy SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum, a) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt efterSOm; i den mån SOm. hwem þe fällä äru fälde vnder wara räfST, med hand oc hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Als, äffter þy SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum brutt äru till SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). hwa SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum þolict gyor, är war fulder, þyuwer, hwar äffte þy SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum þät är wärt till ib 377. ib 4: 466 (1335, nyare afskr.). skypum wi. oc sätyom til llösn Varrä gyäldä. .. Vaar ingiäld. swa SOm köpSTaþä. GOþ oc garþa. oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All annur reþu ingyäld aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondom owän skoghä tyuiþ oc kulmarþ. .. hwart äfter þy. SOm þet löST Varþär af þöm mannom. SOm þöm hawa nu til Ivna legenden om Tungulus.">Pant af oss ib 5: 562 (1346). " at en lifwir längre tima ok annar STuntre thz är äptir thy maturin är STaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK älla wanmaktogh ok äptir thy SOm likamans skipilse hawir sik (secundum fortiuBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dinem et infirmitatem naturæ et secundum quod corporis Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dispositio habet se)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 214. äptir thy SOm gudh giwir thik nadh. tha tilfögh thik oc la thik til them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 67. " giffs. .. hwariom lön äptir thy SOm (juxta id quod) han älska gudh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 130. b) så vidt SOm. tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aladhe iak. .. STundom a mandomsins wäghn a äptir thy SOm (in quantum) mandomin war vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dir gifwin guDDomenom STundom af gudhdomsins wägna äptir thy han war mandomsins skaIvna legenden om Tungulus.">Pare STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 297. - äptir þy, a) = äptir þy SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum a. teknas wäl thessa liifsins ände j grafwom. hulkin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle skulu hafwa ok owir fara en swa ok annor swa. äptir thy (prout) naturlik skipilse vt kräfwia ok swa SOm iak thz fore wet STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 216. ib 214 (se ofVan under äptir þy SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum a). böte epter thy akoman är SO 86. TS 21. " the criSTne män SOm Varo i antiochia sändo af sino GOze hwar äptir thy han formatte (prout quis habebat) crisnoSOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM mannom i iudhna landeno" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 154. ther wil huar rådha, ok thuinga land ok amogha, äpte thy huar mäST förmå (efter hVars och ens ytterSTa förmåga, så mycket hVar och en kan) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 11 (28, 12). b) i den mån, i samma mån. äpter thy fadher oc modher hafdho likama wäl skiIvna legenden om Tungulus.">Padha, eller til dygdh eller til laST, äpter thy fa opta SOn oc dotter STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 143. c) = äptir þy SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum b). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 297 (se ofVan under äptir þy SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum b.
äptir (æptir)
7) efter; på grund af. huxa thet nåkre män. .. at betra är hafua kunung äpte weli STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almogans än äpte byrd ok arf (per electionem quam per hereBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diatem) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 10 (23, 10) ; jFr 5. ib 9 (23, 10), 11 (26, 11). " äpti naturlikum skipilSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum then kununger the (för ther) hauer kunnunglikt wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald medh ärfda rådh. .. han hauer thes mera kärleek til. .. sinna vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Didåna, at the haua thiänt. .. fadher ok föräldre hans" ib 10 (24, 11); jFr 5. wil han, äpte sin naturlik skipilse, liwa ok wara unde eens mans wärio ok STryilse ib 8 (18, 8); jFr 5. är mannen äpte sin naturlik skipelse skaIvna legenden om Tungulus.">Pader mit mällen ängla ok wärlizlik Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diur ib 2 (5, 3); jFr 5, 8. hittas ther thz huxa ok seghia. at bäther STår swå STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghans STyrilse a Flere hånom STyra ok rådha. ätpe them skälom. at huar Flere Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Digdemän saman komo (för koma), the mågho raskara GOt rådh finna än en eenSTaka man, vm the ära STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle eens wiliande ib 6 (14, 6). epter thässe skäl tha är hionaSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgh fulkomith vtan likama bland STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 329. " marghe vnge män äptir hänna äptedömilse toko at STa mote kätzsins orenlek" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 328 ; jFr 5. hawaar SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum taker mädh wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alldz weSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKum af them i handum hawer, huus, jordh, Vatn eller VatnweSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. .. giällde aater skadhen ok aa XL maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer till thräskiptes. .. vten thät see giortt äptir laghä tiltSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alum, swarum ok laghä doomum SD 4: 466 (1335, nyare afskr.); jFr 5. ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). þera lik baros for andream. ok vorþo tel lifs äpte hans bönom (Cod. C fore hans bön 959) Bu 137. han agher egh häSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnäs äffte brotlikum pänningum sinom (d. v. s. för att han måST böta) SD 5: 376 (1344, nyaare afskr.). - efter, på grund af, med ledning af. effter thenne XII manna ranzakan och edhe döMDe jach thenne gaffuor STadugh och faST SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 6: 64 (1476); jFr 5. hwlkit ärände vij granliga randzakade effther tiitSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al, genswar oc vetnä STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 362 (1509) ; jFr 5. närmande sig beteckning af syfdte el. ändamål: för. äpter hwario wilin ij STridha länger STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3377. " äpther huat (ad quid) föDDes jak til tässa wärld" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 233. - äptir þy at (äptir þät at), på grund deraf att, för den skull att, efterSOm, emedan. ginGO the herranä. . j. radh. .. hwat the skuldo görä mz henne, efter thy at blandamär STrengde sik ther swa sare wti, och ther war engen SOm mz honom wilde j kaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP ga Va 10. " badh konung pipping aff Frankarike konungen aff jsIvna legenden om Tungulus.">Panien om, at han mate haffua forSTridenä, effter thy at han war en Främäder man" ib 18. " gaffuo huart thera andro aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allis theris GOdzse. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thet the huart andro epter laghen magho giffua epter thet at the ey barn saman haffua ellir haffua hafft" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 186 (1450). " äftther thy at engin mot näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdene wädhia wilde, tha döMDom wi thet hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alff fämta öris land jordh i arby. .. STen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BosSOn riDDare oc hans afuom til äwerdeligä egho" SD NS 2: 139 (1409). " äptehr thz at (quia) min STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghe war tha tröttir oc möDDer j ökninne. .. for thän skuld war j täsSOm STadhenom giordh en wnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dirlikin midlan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 78. " äpther thz, at (auia) thzta folket. .. försma at höra myna röST, tha skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al iak oc ekke förSTärta thässa hedhninga, hwilka iouse här lath bliffwa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 74. VKR 41. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 186, 187, 196, 304, 346. - äptir þy þät, d. s. äpther thy thz sancta anna hennas modher ekke hema war, tordhe han ekke latha iomfFrwna bliffua hema STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 638. - äptir þy (äptir þät), a) på grund af det SOm, att döma af det SOm. nu thror iak at mik är ekke hälftin sakt, ätpir thy iak hafwir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla redho seet oc hört ST 423. b) på grund deraf att, efterSOm, emedan, enär. hulkyn thry iak hauer hindrat här til for STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTreno, äfte thy iak ey annadh viSTe en thö myk rätelika til hördho SD NS 1: 584 (1406). " j them tima vt gik gudh af käsara auguSTo at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wärlin sculle bescrifuas epter ty han mägtogher war ofver STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla werlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dina" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 45. " han. .. tordhis ekke skilia sic widhina epter ty han sana Framarla wara hafuadhe" ib. " the. .. waaro. .. begärendh. .. at thee motto faa Ivna legenden om Tungulus.">Pasprot. .. epte thy theras tiidh war förliden" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 185 (1507). " byriadhe hon twäka, hwilkins thera lifwirne hon wilde föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia, äptir thz hänna fadhir hafdhe swa mang dröfwilse mädhan han lifdhe. .. oc hänna modhir hafdhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt sit liifmak" ST 269. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 219. DD 2: 19 (1484, afskr.). " äpter thy han foruiSTe huat äroquinno hon skulle wardha gafs hänne eth hedhersamt naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 498. " epther thy neSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Din for os witnadhe at the jordh köpt war. .. for fult widhergeldh. .. oc ingin wilDDe mote neSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdene wädhia, döMDom wy the for:da jordh STadhugha oc faSTa. .. slaueca til at hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda" SD NS 1: 140 (1402). " äpte thet wi hanom jordena wndan döMDom, tha döMDom wi. .. inga brun sina päninga i gen aff peter thyszka" ib 400 (1405). STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 194 (1887). VKR 54. SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 6: 18 (1449). STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 41, 197. " epterh thz tw haffuer sancte anna swa kär. .. tha eil iak giffua tiik brödh oc clädes swa länghe tw liiffuer" ib 30. ib 303. - äptir þy SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum, a) efterSOm, emedan. thz riff thz war inföt oc inskaIvna legenden om Tungulus.">Path mz adan, oc hördhe hans natwro til, ey tho äpter thy SOm han war en man, vtan äpter thy SOm han war manskynins forfadher oc ophoff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 89. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 123. b) med anledning af att; till erinran om att. annur Vara Fru höghtiþ. .. är äfte þy SOm Var Fru oFrþpe sin SOn guþi SOm moysi lagh Buþu Bu 8. c) med ledningaf att. munkane. .. sökto bradhlika äftir them äftir thy SOm the sagho thera fiät j snionom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 49.
äptir (æptir)
8) efter, med afseende på, med hänsyn till. i sht i Fråa om indelningsgrund. äpte thäsSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum trym mansins skipilSOm, räknas (secundum has tres considerationes SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPtæ SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sunt) thrigiahanda manna lifnadhär STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 3 (5, 3) ; jFr 5. nu måGOm wij. .. trefSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldelika vnderSTanda mannen äpte hans naturlik skipilse, förST äpte thy at han hawer nokor skipelse medh södhom ok werilzlikom Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diurum. .. annat, äpte thy at han hafuer nåkor skipelse medh änGOm. .. än tridhia, thet måGOm wij förSTanda äpte hans manlikom skipilSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum, swaSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum han är nåkot um sik til sin eghin manlik skipelse. och äpte thy haVa wijse män pröVat thriggia manna liserne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 13 (30-31, 14); jFr 5, 7.
äptir (æptir)
9) i Fråga om en rörelse el. riktning mot ett mål SOm man söker nå el. om en STräfVan att uppnå el. bekomma ngt el. om fullföjande af ett syfe, om en längtan efter el. saknad af ngt o. s. v.; efter. hon tok äpther wandhen STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 437. " tha wende Bilätit hofwdhit om kring oc sagh äptir scriwarenom" ST 303. for han. .. äpte þöm ok vite þiumnaþ Bu 170. " vil tw ridha efftehr hyllebrandh ok dräIvna legenden om Tungulus.">Pa han" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 214. videke rendhe vndhan thz meSThe han motte än Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">DiBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dirik effther honum ib 220. " lBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Didrik sköt sith spywth epther honum" ib. " skynda. .. epte israels SOnom at fanga them" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 315. " skynBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Din idhir hem äptir minom fadhir" ST 410. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al iak koma atir äptir thik oc taka thik til minna äro" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 245. " hon roIvna legenden om Tungulus.">Pa epter os" STillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 58. þa öpte han äpte sinom broþar Bu 184. " härtoghen. .. sände äpte hänne mykin sciphär" ib 523. domicianus. .. sände iui haf äpte hanom. ok lät han föra tel rom ib 149. " ängen ma. . sändä lekärä Fra sik äptir lönum til annars" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). konungen. . efter STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla the skip i finSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aland sände SOm til nogro fälte wara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8796. " konungen hade Bud i thz synne efter thure thureSOn" ib 9380. " sändhe han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bodh epther sinom Frändha osidh hertoghe" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 235. luta sik ödhmuijlica äptir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhomen nidhir a iordhina STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 196. " mädhan han fore in i STadhin äpter thy the widherthorftto" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 244. " äpter thit gull mik fara lySTe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2135. äpter, hiälp wi til idher ga ib 1374. een swen äpter portanäran gaar Fl 1802. " hwa thiit kom äpter gul ok hafuär" Fr 3015. " kom en quinna. .. til brunnin äpte Vatne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 84. " nar the komo äpte afgälleno" ib 148. " skulde resen komma igen äffter sin SOn" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 42. " kom feSTemannin mz STaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe mact äpther henne" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 247. " riDDarä ok swenä af wart raadh rijdhen iwer land till war, eller ok annarSTadh äptir (för att uträtta) ärendhum sinom mädh XII häSTum hwar therrä at mäSTu" SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). thöm SOm fara inbyrdes ätpe tarvom ok ärandom sinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 65 (160, 71) ; jFr 7; se þarf 2. foor han epter höghrom länom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 1003. jach haffuer. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrey effter jdhart wärSTa ffarith STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5533. fik äpte thz GOdz SOm thu kant ekke fortaIvna legenden om Tungulus.">Pa ST 501. " sändos brödhir af hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTre vidhirla vm lanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dit at läta äfte honom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 252. ib 54. han lette. .. epte wars herra naglom Bil 87. nw letar gudz häSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPd epter hans blodhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 242. ey kwnno the ther finna. .. thymotheum. äphter hulken the sökto ib 2: 316. " munkane. .. sökto. .. äftir them" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 49. " sökia äptir sinom SOn" STillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 108. wi STandom äopter änGO meer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3778. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz til är draghe sik til. .. at wara ett, ok huart äpte sino uphoue" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 7 (17, 8). " iþur priulegia oc forn bref. .. nu þa vi näSTä iþär warom oc wi äftyr þöm sporþom. Varo iþär STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto" SD 5: 636 (1347). spurdhe han äftir sinom koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPane STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 58. " han lySTe. .. epte eno STolno fare" Ivna legenden om Tungulus.">Pa 7. " lat thik äpter enkte langa hwath thu for ma ekke fanga" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4329. luSTas iak äpte thy han wärdhoghas mik giwa Ber 200. the biDDo äptir sinom pänninGOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 18. STyrdhe sanctus iohannes. .. mykith äptir henne STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 43e. thärna säthir hand vndhir kyn ok sörghir äpte graskin GO 332. " thän grathir ey äpte gul SOm thz fik ey ägha" ib 570. " rosenlund. .. haffde STor SOrgh effter sin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondä" Va 53. 10) om det SOm lämntaTS qVar efter ngn; om mäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe el. spår SOm nåGOt lämnat: efter. pSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alm quiSTen STodh äpther honum gröön STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 929 ; jFr II 2. vtan iak seer saren äpte spikomen i handomen hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 237. " arren äpter saren" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 412. 11. med ack.
äptir (æptir)
1) i tidsbeSTämningar: efter. annor höghtiidh SOm näST kom äpter thässa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 498. " annur Vara Fru höghtiþ är siax vikum afte iula ldagh" Bu 8. annan dagh äpte Varra Fru dagh ib 523. " daghin äpther sancta miSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLis dagh" SO 24. " xiij dagh äpther Ivna legenden om Tungulus.">Pascha ib. þusanda ok attatighi arom äpte Vars härra pino" Bu 170. " äfter Vars herrä byrþ þusanda arum þurhundraþa arum fyritiyghi oc syäx arum" SD 5: 568 (1346). ve arom äpter wan herra (d. v. s. efter KriSTi födelse) Bil 230. " äpte siax dagha ok þrätighi. siþan SOnen Var hängdar" Bu 170. " viliande han. .. dräIvna legenden om Tungulus.">Pa äptir Ivna legenden om Tungulus.">Paskanä" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 154. " jnnan eet ar äpter thänna dagh" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 193 (1384). " äpter skammen tima sidhan föDDe hon dotter" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 1. " at iak liuar äpte döþen" Bu 128. " lat hans barn måge ärVa land ok rijke äpte hans dödh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 11 (26, 12). " thry hundradth aar oc fämtighi aar äpter Flodhena liffdhe noe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 4. " til iordhen war wäl thör äptir Flodhina" ib. " ey hawer gudh nakan nyan wilia, en äpter annan" ib 33. " at the magha äta mixtum, äptir högmäsSOna" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 35. äth ey äplen eller pärwr, vtan for läkedom, tz är STekt äpte for math, ok STekt pärwn effter math LB 7: 77. äpther tässen ordh oppSTodhom wi aff them STadhenom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 453. " drotning märita tha i kySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio giik epte sith förSTa barn" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1665. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Botin hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda eet ärffwe epte mik dödhan" SD NS 1: 168 (1402); jFr 2. han kuskaþo Frändar at giptas äpte faþor ok moþor döþa Bu 26. äfte biscopen döþan vildo han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle biscop välia ib 28. Bil 539. " hurw siälin hawer sik epter likamen dödhan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 77. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al domare bäter göra widh fatighan än widh rikan epte döSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdan dom" ib 340. " han do j britania epte sigher STriDDan oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All landhin groIvna legenden om Tungulus.">Path Fra enom ädna oc til annan STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgg 1003. äpe naquara dagha SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sua faSTat" Bu 55. " äpte sVa iatat ok svorit" ib 57. " annan dagh äpte SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sua giort" ib 151. 4y magh huSTru äpther STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondha syn (efter sin mans död) hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldha gerningh äller swena mera än j [1] ar SO 17 ; jFr 2, äfvenSOm I 3. sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alomon skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al sitia j mino säte äptir mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 233 ; " jFr 2, äfvenSOm I 3. biorn konung räd j swerike epter han" MD 319 ; jFr 2, äfvenSOm I 3. byuþum vi. .. Varom foghata. .. dani nclesSOn SOm nu är. oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allum þem efter han kunno koma SD 5: 567 (1346); jFr I 3. anduo4dande honum krono til at göma ther skulle atir anduordhas thom konunge äptir han kome STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 400 ; " jFr I 3. - äptir þät at, efter det att, sedan. j. .. iericho waaro nakor the thing SOm eghnadh waro gudz mogha äptir thz at the aff eldenom rensat waaren" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 78. - äptir þät är, d. s. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum þeem göra a mot äptir þät är þeer hawa wart bref fangit SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al askr.). - äptir þät, d. s. Flughertan nattum äptir þät wart bref SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum Buzskap bär nar wi komom. äru läsin a STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almänningx þingi SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala afskr.). äpter thz hon hafdhe yterlika thiänt gudhi. .. thäktis. .. gudhi kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla hona aff thesse mödhosamliche werlline til lewinnelcia äronna hwilo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 259.
äptir (æptir)
2) i uttryck SOm beteckna att ngn lämar ngt efter sig, särsk. efterlämnar barn el. qVarlåtenskap, el. SOm beteckna att ngn tager el. besitter af efter ngn o. s. v.: efter. SOmo FlyDDe at skog oc mosa the glöMDe bade säk oc posa harnisk oc wäria hwat the ther hade effer sik ther i skogen lade STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6203 ; " jFr I 10. then swennin ther effter erik bleff mz STora nödh han vnt reedh" ib 3996. " han. .. lefdhe SOn epter sik" Bil 230. " hawer riDDare äller swen barn äffter sik" SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). kan. .. then kununger döa ther af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almogans wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ali är til welde kumin ok hauer barn ok ärvinga äpte sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 11 (26, 12). ib 10 (25, 11). thz kan. .. ey w ara, at thz barn hauer ey Frender älla hulla vini äpte fadhur sin ib (26, 22). Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 173. ST 51. " een rikir man. .. lefdhe sinom SOn äptir, sik mykyt GOodz" ib 234. " men hns munker lefde epte sik dödhan. . iij peninga" Bil 717. " eth arff SOm fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allit war epter. .. margreta olaffzdotther" DD 1: 79 (1431). SOnen ärffwer epter fadherin GOtz oc päninga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 333. " at sySTer matte erffua mz broder triBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diwngh bade epter fader ok moder ok swa annan skyllan man" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 459. " vm then arwen ther mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordhe at ärwa äpter larurentz hawuonSOn" SD NS 1: 288)1403). vm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan then ärfdhadeel SOm kathrin olafSDotter. .. ärfdhe epter sina dotter ib 94 (1402). " thet GOtzeth är mik tilkomit epter the for:do mina fadhoröSTer i rätto arfwe" ib 2: 48 (1408). " hwi skulom wi. .. miSTa arff äpter wan fadher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 419. " fadher ma giwa mera enom än androm aff thy GOtze SOm han togh ey epter sin fadher" ib 260. " SOnin tagher arwith äpter han" ib 15. hennas rikedoma hona haffde äpther sin brodher STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 325. " kännoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs wij the [wij]. .. wppSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borith och annanth haffwom aff. .. pädher jönSOn. .. ena SOnan oc ena ganzska forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPningh. .. äpthe war dödha Frenda olaff jacopSOn. .. hwilken forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde pädher jönSOn aff daghom togh" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 117 (1438); jFr 1. III. med af at föregången inf. efter uttryk SOm beteckna en STräfVan: efter (jFr I 9). han far meST äptir at forSTyra oc hindra gudz ordh ST 153. " them riDDara ther. .. STaar äpthe at wpbära SToor atherlön _STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 110. B) adv. "
äptir (æptir)
1) tilLBaka, qVar. " andreas Var äpte i murgunBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dia" Bu 133. " hans likamme nw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort mz konungen fäär och liffuet är thok effter her" Iv 1950. forbiwdha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All siäx Budhordhin SOm äpter äre (SOm återSTå), at göra nakrom manne nakath meen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 460.
äptir (æptir)
2) efteråt, sedan. " j biblia scriffwas opta mangh tingh för än the giordh äru oc twärt amoth scriffwas the äffte SOm för skedhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 11. " SOm honum är sidhan äpter leet" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1328. - derefter, senare. badh hon tagha sik in i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTret. hin fik thz hon bedBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis. oc ginSTan äpter kom feSTemannin mz STaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe mact äpter henne STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 247. " fiughertan nattum äptir" SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " nakrom daghum äfitr" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 124. annan dag äfftir tha bad han siGOrd ga i skogen oc brenna koll Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 123.
äptir (æptir)
3) derefter, i likhet dermed. thu vil eet annath (näml. torn) äpther göra Fl 1169. - JFr hVar-, här-, niþer-, þär-, väSTer-, öSTan-äptir. C) konj.
äptir (æptir)
1) efter det att, sedan. bleff han qwar j kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionne äpte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt folkit Var wtgangit aff sinom bönom Bil 880. " sidhan epte thzta war giort screff pylatus breff til room" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 410. " epter dryckken vte är schole the holdA theris messar" SO 193. wedh iije femtio och fiorthen aår skeDDe thz, eptehr gudz SOn föDDher war STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 267. tha iij daga forlidne wore effter marskens swena Fran husit foro ib 2: 5921. " dagen efter konungen Framreden waar gik STrax ater elfuen claar" ib 8101. " litid efter han tit komen är" ib 9613. " triBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Die dag epther iag myn ande opgaff lagdess myn döde kropp i graff" ib 3: (siSTa forTS.9 5789. pilther giffwi ena thunno öll j koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanith j näta dryk äpther han STadher wardher SO 18. lib 108. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 260, 272.
äptir (æptir)
2) i enlighet med hVad, såSOm. at the. .. bewiise sik baadhe j sidhom oc liifurne SOm rete cloSTirmän epri thera reenlifuis STadge wtkräfuir VKR 21.
äptir (æptir)
3) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlltefteSOm böte effter skadn är till SO 294.
äptir (æptir)
4) efterSOn, emedan. " Vare wel sa radeligit och ot at giffue the lySTycken på Forn Svenska.">BSke före epter the bywdhe sadant till, ath the skickade richesins senningeBud leijgde aff kongen" HSH 20: 222 (1507). " haffua nw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BorgameSTarna ok raaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dit j STocholm. .. fornyat schreDDarna ock offwerskeraäna saMDrecktelygha ena skraa ok lagSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bock til hoIvna legenden om Tungulus.">Pa effter the thöm til hoIvna legenden om Tungulus.">Pa BunBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dit hafua aff baden eSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBeten medh thera mesSOr gudz tieniST och SOllerij" SO 101 ; " jFr 1. the. . råDDes weth thz samma syn hwath the skulle till råda taga eptehr Framlidne wåre myna daga" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forTS.) 5712. ib 4666. " epther iag kranker oc siwker monde wara. .. haffwer iag fånghit sa för råde ath riikit skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All STånda wthen wåde" ib 5747. epther iak hade thenna riike try wille iak ghem wäll STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth föresee ib 1: (Yngre red. af LSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 258. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 362 (1509) , 468 (1511).
äptir (æptir)
5) då likväl, ehur. hwar före haffwir thu giffwit mik landh til besätningh, äpther lotten j enne enaSTe mätningh til en del STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenan äpther wi ärom mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe äller eet STort tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al folk (cum sin tantæ multituBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dinis) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 46. I förbindels med följande Ivna legenden om Tungulus.">Partikel Bildar äptir uttryck, SOm brukas ss adv. el. konj.
äptir (æptir)
1) efteråt, efter, efter (de) andra. ginSTan Flydho Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">DiäFlande ok foSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgdho lankt äptir aat (a longe) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3. 219. twa aff them komin fore aat oc twa eptir aat VKR 26.
äptir (æptir)
2) efteråt, sedan. wi pläghom ekke swa at äta. .. at os wäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer äpter aat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6116. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle brudh GOmmma för än the fa sina brwdher, tha bewisa the sik ödhmiwka ok liwfwa, än äpther at, tha wpiinbara the sik hwilka the äru" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 483. - efteråt, efter, efter den tiden, efter den händelsen. vm morghonin äptir at hrödhe gudz brudn röST j andanom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 218.
äptir (æptir)
1) efter det att, sedan. äpther at j haffuen läsit Fran STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordhe (poST gratias) hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allen tySTo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 118. äpther at (posatquam) draken saa at han wart kaSTadher j iordhena, STriDDhe han mz qwinonne SOm föDDe SOnen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 352. " äpther at min käraSTe SOn war laghder j graffuena, ledBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis jak heem aff. .. iohanne" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 216. ib 215. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 209. " hwilkin SOm gör olyudh äpther ath weSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKmeSTara byudha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla sithi" SO 24. mäSTärmans thunno sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa wth giwas j nsäta dryk äpther ath han koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPani wan ib 17. " daghen effther ath marsken lot hanis griIvna legenden om Tungulus.">Pa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4420. " siex aarom äpter at sancta genouepha war takin aff thesse werld" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 259.
äptir (æptir)
2) efterSOm, emedan. " effther ath j STaen. .. j iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su chriSTi STadh. thi är edher akth ath chriSTi wilie. .. moghe wardha fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForTSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnadher" Gers FreST Inl. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 362 (1509).
äptir (æptir)
1) i enlighet dermed att, efterSOm. bärin tädhan hwar före sik en STen. .. äpther SOm israels släkta äru xij (juxta numerum filiorum Israel) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 10.
äptir (æptir)
2) i enlighet med hVad, efterSOm, såSOm. jag. .. giorde epther SOm the både STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forTS.) 5364. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 362 (1509).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptir may have also been written as æptir

Part of speech: pp, ab, kn

Additional information: prep. I: med dat,. hvilken dock stundom, i sht i yngre skrifter, ersättes af ack. prep., adv. och konj.

Grammatical aspect: prep.prep. adv. konj.

Alternative forms or notes:
 • äfptir HelsL Ä 16: pr. äftir VGL I A 13: or-, þ 6: pr., III 20; ÖGL Kr 22, Dr 2: 2, Ä 5, Vins 7: 3; KL 49, 54, 58.
 • äfftir Di 47, 123.
 • ättir VGL IV 14: 13. äftyr SD 5: 636 (1347), 637. äpter MELL Kg 32; StadsL R 23: 1; SD NS 2: 140 (1409) MB 1: 1, 2, 3.
 • o.
 • s.
 • v; Ansg 229 ; Bir 5: 1098 ; Fl 1169 ; Fr 3015, 3038 ; Al 1374 ; RK 3: 1443 ; MB 2: 334 ; Lg 3: 244.
 • äpther StadsL LJ 1: 1 i var.; SO 18 ; Su 233 ; Di 209 ; LG 824, 929, : 3: 453. äptr KS 10 (25, 11).
 • äfter MELL eþs 2; SD 5: 562 (1346), 568. äffter ib 376 (1344, nyare afskr.), 476 (1345, nyare afskr.). äffther Di 215 ; BSH 5: 362 (1509) ; PM 21.
 • eptir VGL I MD 1: 2, 8, A 8: 1; SML B 7: 1, 11: 1, Ä 1: pr.; Bj R 21: 1; Bil 160 ; VKR 21, 54, 55.
 • efftir Di 5, 173.
 • epter StadsL Kg 26: pr., Ä 7: pr., 1, 2, J 1: 1; SD NS 1: 9 (1401); MB 1: 68, 157, 313 ; RK 1: 459, 1665 ; PK 227 ; SO 86, 193 ; DD 1: 79 (1431); MD 319 ; Lg 1003, 3: 379.
 • epther SD NS 1: 141 (1402); Di 214, 220, 281.
 • efter SD 5: 567 (1346); BSH 2: 39 (1396); RK 2: 8796, 9380, 9390, 9613 ; Va 10.
 • effter RK 2: 3936, 4821, 5443 o. s. v.; Va 27, 53 ; Di 4, 20 ; SO 101, 108, l193, 294; LB 7: 77.
 • effther RK 2: 6798, 7321 ; Di 214.
 • öptir HelsL M 31: 1. aptir VGL I þ 14. apthir GO 927.
 • aftir VGL III 67; HelsL V 5: pr-; BjR 25.
 • äpti VGL II G 7; ÖGL G 23; KS 10 (24, 11).
 • äpte ÖGL Kr 13: pr., R 26: pr.; SD 5: 377 (1344, nyare afskr.) ; Bu 12, 26, 55, 149 o. s. v.; Bo 5, 84, 148 ; Bir 4: )Avt) 177, l179, 180; KS 83 (204, 91) ; Ber 132, 133.
 • äpthe MB 1: (Cod. B) 525 ; KS 10 (24, 11).
 • äfti ÖGL Ä 1: l1, 4, 9: 1; VML LI Kr 1; G 11: 3. äfte ÖGL Kr 19: pr., 29: 1, R 26: pr.; SmålL 2: 1, 4: 1, 7: L1; MElL Ä 8: pr.-, B 18: lpr., 4; SD 5: 562 (1346), 605 (1346); Bu 8, 12, 28, 30 ; Bir 4: (Avt) 185; KS 50 (128, 54).
 • äffte VML II M 24: 2; SD 5: 376 (1344, nyare afskr.) , 377, 479 (1345, nyare afskr.); MB 2: 11.
 • epti SML Ä 3: pr.; StadsL R 32: pr. epte i J 1: 1; Bil 87, 448, 539 ; Pa 7 ; KS 8 (19, 9), 21 (51, 22) ; SD NS 1: 11 (1401).
 • efte SD 5: 567 (1346). apti ÖGL G 8: pr. afptä HelsL Ä 16: pr. afti ÖGL ES 18: 1. afte ib R 8: 2; Bu 8),
 • äptir at
 • äpter-.
 • eptir-.
 • -aat )
 • äptir at
 • äptir at at
 • äpter aat at )
 • äptir sum

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
➞ See all works cited in the dictionary

Back