Äptirliva

Old Swedish Dictionary - äptirliva

Meaning of Old Swedish word "äptirliva" (or æptirliva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirliva Old Swedish word can mean:

äptirliva (æptirliva)
1) lefva qvar, lefva öfver. kAlladhe han saman folkit som epte lifhde Bil 886. Bu 491. Bil 758. Al 4117. - lefva qvar, lefva efter, lefva längst. med samþökkin þes varrä som äfte lywer SD 5: 562 (1346). ib 563, 567, NS 2: 5 (1408). " til thes at then andra konung affgaar som epthe lijfwir" BtRK 171 (1450). tha atilius. .. sprodhe sigordh swen dödhan, ok ath epterh liffde crimilla Di 235.
äptirliva (æptirliva)
2) lefva qvar, qvarstanna, förblifva. giptis han (trälen) sidhan han kom til sin herra. .. tha skAl hans husfrv oc barn epter liwqa i thräldom, oc lhan ensamen fräls fara MB 1: 335.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirliva may have also been written as æptirliva

Alternative forms or notes:
  • äpter- Al 4117.
  • epter-.
  • epther-.
  • äpte- Bu 491 ; SD NS 2: 5 (1408).
  • äfte-.
  • epte- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛚᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back