Äptirsyn

Old Swedish Dictionary - äptirsyn

Meaning of Old Swedish word "äptirsyn" (or æptirsyn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirsyn Old Swedish word can mean:

äptirsyn (æptirsyn)
1) återsken. han (Gud) är renaSTe speghel, oc äpter syyn altz thäs som got är skapath MB 1: 33. han (Guds son) är renaSTe speghel, oc äptersyyn, aldra gudz dygdha ib 35. STröm. 1868--70.">Su 402. - med försvagad betydelse. än tho at hon i them (de skapade tingenn).. . seer skina tith wald, thina snille oc thna godhet, oc tik om tolken tingh, swa som om ena äpthersyn (veSTigium) wndherSTaar wara höxta fäghrindh oc höxta goth STröm. 1868--70.">Su 98.
äptirsyn (æptirsyn)
2) åskådande, betraktande? mins menlösa liffwernis oc beskaSTa dödz oc pina äpthersyn STröm. 1868--70.">Su 31 ; måhända att föra till 3.
äptirsyn (æptirsyn)
3) exempel, föresyn, föredöme. her aff gifs eth exemplum, thz är en äpthersyn, aff sancte marie cegnies STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 417. " änkionne jwdith. renlekx äptirsyn" MB 2: 145. " gudh satte hona til äfftir syn. ey ens qwinnom wtan iämwäl lmannom ib. "ib 213. hallir iak myn aldir j sinom hedhre, oc vnghom mannom atir leffwer STarkhetzsens äptirsyn (exemplum forte) ib 298. " job twlomodzens äpthersyn (expemplum patientiæ)" STröm. 1868--70.">Su 165. " aff häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgra fädhrinna liffwerne oc lärdom. .. haffwer thu fulkomne ämpne oc äpthersyn til andelikx liffwrnis skäliga forbordan" ib 256.
äptirsyn (æptirsyn)
4) mönSTer, möSTerbild. tarffwas j tässo konSTenne haffwa manga äfther syner til prydilse ocformor STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 77.
äptirsyn (æptirsyn)
5) varnande exempel; varnagel. " skulo the salta sin söta loSTa mz henne (den till saltsod förvandlade Lots huSTrus) eptersyn, oc. .. minnas henna hämpd" MB 1: 194 ; jfr äptirdöme 3. omwändos (för -es) hänna lykama j een salth STen, oc STandir ther än j dagh j qwinno liknilse til äptesyn allom lthöm som aff syndom ganga mz scripamalum, oc faa sidhan atir luSTa til gaMBla synde ST 391. " eth rädheliket exemplum oc äpthersyn falskom renliffwes människiom" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 21. tha han laagh swa allaledis onytthogher androm til ena rädheliga oc änkeliga äpthersyn MB 2: 298.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirsyn may have also been written as æptirsyn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äfftir-.
  • äpter-.
  • äpther-.
  • äffther-. epter-. äpte-. -syyn),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛋᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back