Ärlika

Old Swedish Dictionary - ärlika

Meaning of Old Swedish word "ärlika" (or ærlika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärlika Old Swedish word can mean:

ärlika (ærlika)
L.
ärlika (ærlika)
1) hederligt, redligt. for:de gille til godhen reniskap alth ärligia ok skiligia vpräknath HLG 3: 85 (1526).
ärlika (ærlika)
2) tillbörligt. all anner rektwkheth som myne lamboo i Vesssthergötland myk ärlyk plyktugh ere Vg Fornmt 1: 8-9 s. 105 (1515).
ärlika (ærlika)
3) ordentligt, rejält. Gör thik ena godha gisl äller linna, som väl bither ok wäl är hwas, ok lönlica flängh thik ärlica väl SkrtUppb 99. saa köm Claus Bildhe och Seffrin Nörby. .. och besaaia (besågo) allan salen omkringh och lethade ärchelei (ärligt, grundligt?) hwem the schulle tage och wtledhe HT 38: 119 (1523?). - Jfr oärlika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärlika may have also been written as ærlika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • ärligha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
HT
Historisk Tidskrift.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back