Ärlika

Old Swedish Dictionary - ärlika

Meaning of Old Swedish word "ärlika" (or ærlika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärlika Old Swedish word can mean:

ärlika (ærlika)
ÊL.
ärlika (ærlika)
1) med ärebetygelse, med heder, med vördnad, på ett sätt som vittnar om värdnad el. aktning. Alle apostoli. .. skulu þik ärlek tel Graua föra Bu 13. " cristne män rötadho tome lik ok Graf ärleka" ib 189. " konung erik.. . loot han erligha beganga mz kleKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa the han kunne fanga" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: l61; jFr 3. ib 3068. " Alexander. .. lät föra them (Jermias ben och stoft) ärlika til Alexandriam oc ther iordha" MB 1: 13 ; jFr 3. skulum vi ärlika oppa thenna daghin Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van kärlek idher thee Bil 916.
ärlika (ærlika)
2) med ära, ärofullt, på ett ärofullt el. llysande sätt, härligt, med härlighet. hwa är swa ärlica (gloriose) Budhadhir Bo 81. hon saa sin son swa ärofullelcia oc swa ärlica fara til himerikis (sic gloriose cernebat petere cAlum) ib 246. siongom gudhi loff, for lthy at han ärlika Frägher (gloriose. .. mangificatus est) MB 1: 317.
ärlika (ærlika)
3) värdigt, med värdighet, såsom det anstår en person af högt stånd; med ståt. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Var modhir sat mz thom försto ärlica (noBiliter) kläd Bir 3: 134. " at haua sik ärlcia (gerere se noBiliter) ok liua mz licamlike glädhe ok döö mz storom världinna hedhir i. hon mate wäl haffuä warit idher nadh ärligä och wederligä hem fördh aff sinom fader" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 4. " konungen han vnfik them ärligä och wäl ib; jFr 7. the effter redh konung crissosmos ärligä affstadh mz ijm hederläg män" ib 5. - på ett värdigt sätt, med värdighet, ädelt. thin hAls är ärlcia (noBiliter) oprättir Bir 3: 315.
ärlika (ærlika)
4) utmäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt, förträffligt, mästerligt. huru ärlika (noBiliter) iak skapadhe thik Bir 1: 8. Su 329 .,
ärlika (ærlika)
5) med ära, med heder, på ett sätt som öfverenstämmer med he- derns el. hederskänslans kraf, på ett sätt som länder till heder. þe vildo häldar dö. mz sinom härra ärleca (poudice): än oärleca liua Bu 422. " huru han må wäl ok ärlika skipa ok lstyra sit land ok lAlmogha" KS 56 (140, 61). " iak wil han ärlika winna ij kiiff" Al 1281. the striddo ärlika ib 4111. ib 8953. " iak skAl thin last wäl ärlika hämpna" Iv 531. - redligen. hertogh erik. .. loot kunnogha Allom them writ hade i hans här. .. at han skulle them ärlika bedha ther epter vm pascha skedhe KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3418. &) tillbörligt, som sig bör. bär ärlika thina genwärdho for gudhi Bil 269. vilio vi mz land ok rikä thiäna idher ärlikä (Cod. A höfuzlika) Fr (Cod. B C D E F) 1488 ; jFr 5. at the skulde sik ärligä til redhä mz klädä, clenodum och annan köstelig ting som the behöffde Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 4: jFr 3. wildhe honom ärligä och gernä fölgiä ib.
ärlika (ærlika)
7) hedersamt, Frikostigt. the Bunden warto wäl vnfangen och ärligä forstanden Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 3.
ärlika (ærlika)
8) väl, lyckligt? at hans kompana. .. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varo ärlcia hele. oc heelbrygdho heem kompne Gr 316,
ärlika (ærlika)
9) synnerligen. " tha stod rikit ärlica wel" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2018. " the foro ärlika wäl" ib 2640. " tha thokte mic thz Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vara ärligha (got)" Iv 1081. - JFr ful-, iäm-, o-, Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van-ärlika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärlika may have also been written as ærlika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • er-.
  • -ligha.
  • -ligä.
  • -leka.
  • -lek )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Back