Ärt

Old Swedish Dictionary - ärt

Meaning of Old Swedish word "ärt" (or ært) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärt (ært)
ärt. "piksa ärt" LB 3: 58. " hadhe crimilla lätith lägia rakor huder (för ra korhuder) oppa ärthe" Di 250. " takin een godhan dryk aff sudhbnom ärtom" LB 3: 115. " tettä er idher nyttokt oc ey hwitan kaal, ey ärtir, ey bönor oc annat skafwil wtan görin ther aff sodh" ib 110. " scal man wakta sik fore gambla ärthir oc bönor" ib 1: 96. ib 7: 75. lgiff ossärtir oc bönor oc gröt oc watn ther til ST 12. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 84. " ther ey sade vtan ärter oc böna ther föra vexte kornit sköna" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (Till. om Chr. II, red. B) 6403. Jfr fughla ärt.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärt may have also been written as ært

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ärta aker ,
  • ärta sudh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back