Ärt

Old Swedish Dictionary - ärt

Meaning of Old Swedish word "ärt" (or ært) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärt (ært)
ärta. Pisa örth (!) GU C 20 s. 451. Aff ärtom Bönom. Lupini ärw ärther brede och beske. .. fasoli ärw andre ärther. . Teslikes ärter. .. Jugerum taker aff ärtom tre skäppor PMSkr 201. lupinj, thet ärw erther beske oc bredhe ib 213. ib 236. Oc genstan kände hon sith hiärta swasom wplyptas j bland andra oc swasom ena ärth insiwnka i GUdz hiärta Mecht 211. " ärther med sodh" Brasks Matordn 9. ib 7.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärt may have also been written as ært

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *ärta mos
  • *ärta skal
  • *ärta slagh

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Brasks Matordn
H. Hildebrand, Matordningen i biskop Hans Brasks hus (ur hds. fr. 1513--27). I Vitt. Hist. o. Ant. Ak:s Månadsblad 1885 s. 1--21.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back