Ärve

Old Swedish Dictionary - ärve

Meaning of Old Swedish word "ärve" (or ærve) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärve (ærve)
I. arföl, arfsfest; högtid till aflidens minne i förening med messor för hans SJäl o. d., begängelse. hundring fik fals ltidhande at hadringer var döth ok giordhe ij swerike hans ärwe dyrlika ok satte mit ij husith eet ölkar fult mz got öll Iv LXXV. " at ängen man þän kost skal haldä antyggiä bruþlop, lkyRKyongangsöl, vtfärþäöl. .. äller ärwe, äller förstomässoöl ma flere gyäste byuþä än här näfnis" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). de septenario, tricenario, & allis exequilsi que wLgariter ervi Dictur ib 2: 6 (1286). " göra eth ärffue ib" NS 1: 37 (1401). " scal lhan lata halda eet ärwe meth fira preser oc tiughu oc krono liusom oc blusom i thesso areno, som nw är inne, for for:da pedhars kylna siel; item i the areno som her nest efter komber skal han oc halda eet ärwe meth fira prester oc tiughu" ib 147 (1402). " skal abotin halda eet ärffwe epte mik dödhan, met xiiij preste" ib 168 (1402). " at magnus welling giordhe visserlika eet hedhirlikit ärffe i nydal i twa dagha, meth alla the preste ok cläRKa, ther han kunne fa ok rekkia, for nissa knwtzsons siäl aff rampsio" ib 449 (1405). " ib 2: 9 (1408), 340 (1410). II. arf; arfgods; jordagods, fastighet. abothen. .. sprodhe hwi han welladhe them thera goz wtaff resen swaredhe thz är mith rette ärwe ok ey theras" Di 292. " latha them nyuta suergis laga ok eysaa gotz ok erffue fra taga" RK 1: (sfgn) s. 185. " begraffwade konungh honum mz stort arffwe ok gotz" Lg 3: 31. - om stadsfastighet: gård, hus. stod aa radzstuwonne lodwijk durskede. .. ok lot vp magnus romara eth erfue ok ena tompt, ther näst nidhan fore liggiande östan mwr näst nordhan hinza zwartes ärfue ok sunnan hans wpppenfördz ärfue hulkit erfue ok tompt lodwijk lfornempe hanom saalt haffdhe. .. fore frira hundradhn (400) maRKer SJ (1420). thät forscrifna erfue hws ok tompt ib 14 (1424). ib 6 (1422), 7 (1438), 18 (1424) o. s. v.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärve may have also been written as ærve

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ervi.
  • erfue.
  • arffwe. ärfwir sannolikt för ärfwi BjR 1: 1 ; jfr Kock, Fornsv. lagord s. 28. gen. ärfwäs VML II Kr 7: pr.; jfr Kock, Fornsv. lagord s. 22),
  • ärvis del
  • arffwis- )
  • ärvis rike ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back