Ärve

Old Swedish Dictionary - ärve

Meaning of Old Swedish word "ärve" (or ærve) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärve Old Swedish word can mean:

ärve (ærve)
l1) gravöl, mässa till en avlidens minne. J ärffweno takir huSTrun oppa sik sin koSTelikaSTa klädhe SpV 331. Item eth ärwa meth x preSTer Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 3: 15 (1415).
ärve (ærve)
2) arv, ärvd egendom. mäktis jak, min for:da hwsfrv äller wara arfua forescrifna ärfwe, STeenhws ok tompt aterlösa Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 3: 91 (1415). " thet ärfue som han hafuer ärft äpter syn frenda Brandh gulsmidh" ib 3: 92 (1415). Jönis Laurensson. .. skal göra eth ärffue epter then dödha ib 3: 370 (1418). Olaff. .. schal behalda alt ärffwe badhe hws oc jordh KTb 48 (1421). tha ärffwit giorDis äpter Sigurd waar ffadher allo godhe folke witerlikit JämtlDipl 289 (1447). the STore förSTis fäderlighe ärffue STora Nogord Rydberg Tr 3: 360 (1482). ena tompt, belegin pa Sudre malm. .. affsides widh Hanis STwbs erffue STb 1: 228 (1480). eth vpmurath STenhus, belegit. .. nordan her Erich van Lypens hws och erffue ib 3: 246 (1495). - Jfr dana-, fädhernis-, lösöra-ärve.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärve may have also been written as ærve

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back