At

Old Swedish Dictionary - at

Meaning of Old Swedish word "at" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

at Old Swedish word can mean:

at
L.
at
1) inledande subjekts-, objekts- och appositions-satser: att. är thz kununglik ära, at han se vitir Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 27 (68, 29). ma. .. nakrom manne synas, at hwar thera weet annars wilia oc hugh MB 1: 54. " är oss och vnderuist, ati äre tredde fran war höffwidsman" BSH 4: 220 (1497). sanctus þeodorus sighar ok skriuar af sancto bartholomeo at han prDicaþe först i indye lande Lg.">Bu 209. sagþo at eigh var drusina värþ at se sin kära guþfaþur ib 151. " tro at Alt är tolande vtan fyliskia ok oren lifnadr" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 24 (59, 26). " göm at tin huxan se rät ok stadhugh" ib 21 (52, 23). biudha ok rådha sinna (för sinne) husfru at hon älske wälKLemning. 1860. SFSS.">Borna fruor ib 59 (147, 64). hindra änkte at iak nytia wärldena ena stund äptir minom vilia KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 337. " wir. .. wilium. .. at thätta hAllis" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). þännä sama dom wilium wir at þe män hawa sum geengangä warum dom Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 670 (1285, gammAl afskr.). jak yAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe (yské) at i thigdhin MP 2: 254. jac bidhir thic. .. at wt giwt ey thit blodh KL 297. " bidhir iak tik at thu sänt (ut mittas) han j mins fadhirs hws" MP 1: 187. Lg.">Bu 189, 197. Lg.">Bil 272. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 38, 164, 168. VKR 77. " nu är time at þu gif muld atar muldene" Lg.">Bu 141. " fik han Lg.">Buþ at bAldach hans guþ la viþ iorþ ok mAlin i muld" ib 209. " hwi är thz at thässin siälin star swa orörlikin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 109. vnom vi iþr þät at i maghen oc sculin sätiä oc haua fyoghärtaan raþmän Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 638 (1347). " firi þy at þe äru langt KLemning. 1860. SFSS.">Borto" ib 1: 668 (1285, gammAl afskr.). med þänna skiälum at iäc skAl haua thettä sama goz j minä lifdaghä ib 5: 293 (1344). " hwar sum sik binDir thär til. at han wil pröua vp a nokon thässa sak" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.).
at
2) inledande följdsatser, merendels efter ett föregående sva (svadana): att. hawa swa goþan häst, at han se wäl värþer fyurutighi maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). böt Diäflenom sua fiären fly at eghte vara fru folk finge vnaþe af hanom Lg.">Bu 8. " är Aldrei fridhren suå godhr at han hauer iu skadhan SOm lituär" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 79 (194, 86). the SOm swadana eMBete oc ärfuodhe hafua at the kunna ey fraan them gaa VKR 41. " hAlp them gud at the komo ower vpa thz andra land" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2313. bäther står swå Almoghans styrilse at flere hånom styra ok rådha Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 6 (13, 6 ; at närmar sig här konDitionAl betydelse).
at
3) inledande afsigsatser: att, på det att. skAlt tu först älska gudh, at tu måghe älskas af hånom Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 25 (64, 27). " han gör sina vnDidåna arma ok fatöka. .. at the hawin ägnin äMPne sik vphävia mote hans grymmom åthäuom" ib 62 (156, 68). fadhorin badh ihesum läggia sina hand iuir dödha människiona at hon skulle atirliua MP 2: 258. " thy haua kununga ok herra fröghdelika lekara ok sångara. .. at the ey sik förgripa i onyttom ordom" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 55 (139, 60).
at
4) inledande kausAlsatser: derför att, emedan. öpte han sälughan vara at han wiste ey nektergAlunna hafua dyran sten ok dyghran j quiDi Lg.">Bil 613. " skAl kunungr wara witr at han hauer mångom rådha ok styra" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 28 (69, 30). Alexander hwikadhe rädder nw at han sa sina illa fAlla Al 5171. " the haffdo ekke annat till at ther stadhin ok husit skill thz er en litin siowiiik Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2935. "TB 79. Di 88, 280. FM 323 (1507). " efter þäs eller þy med följande koMP. än thot blinDir man seer ey ey thy sidhir skin SOlin j sins KLarhetz skinj at han fAllir j Diwpan pwdz" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 332 (jfr e, hälder, þäs och þy). - efter sva myKLo (sva mykit) med följande koMP.: emedan, SOm. giwer gudh swa myKLo hälder syndoghom manne nadher, at han skipar sik wäl mz godhgerningom MB 1: 352. ib 163, 483 (at närmar sig på dessa tre ställen konDitionAl betydelse). wilia the ther widh äwerdhelica blifua swa mykit hellir at pawane hafua them enkannelicha antwardhat skipa then KLädhaKLemning. 1860. SFSS.">Bonadhin VKR 13. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 95. Lgren. 1866.">Ber 186. - med koMP. i den af at inledda satsen: SOm, ju. kännir hwar natwra swa myKLo mere losta aff nakro losteliko thinge at hon är helare MB 1: 112. ib 331.
at
5) med syftning på en föregående tidsbeteckning: då, SOm the stwnd war komin at gudh wille lata sik födha Lg 33. ib 43. " annan gången att han will ey återwända" SO 297. - efter det att, sedan. innan tre manadha at thet ather kAllas ok athAlas Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 214 (1409). " waar ta tiwghunde aar at the fatigha quinna blind wart" Lg 3: 364. - utan sådan syftning: då. fAller folket nider Alt sender at thet är helbrögda oc döör Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 156 (1349? gammAl afskr.). SOm medh oss waro at biscopin slaghin wardh BSH 1: 166 (1376). hwre skulä wij nw bärias at ängen waar seer annan Di 75. - då, förr än. ey war thz orDit wäl kommet aff konungxsens mwn at genstan sprwngo konungxsins tiänara til MB 2: 191.
at
6) inledande konDitionAlsatser: om, så vidt. baþ hans faþur giua sik suenen tel guz þiänist at (öfriga hdskr. hafva på motsvarande ställe än 959) guþ gave hanom lif Lg.">Bu 137. " han schAl böte i eMBetet ena thunna ööll ythermera at kan thera mellan ondh [ordh] komma" SO 151. Jfr 2, 4.
at
7) i förening med ett föregående þo, þy inledande en koncessivsats; se þo, þy.
at
8) i stället för en upprepad konjuktion. huru länge wärdlen är them blidh ok at the äru helbrygdha j likamanom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 226. " tha foro the swa länge til thäs nio manadha waro lidhne oc at the stwnd war komin at gudh wille lata sik födha" Lg 33.
at
9) pleonastiskt i förening med en föregående konjunktion; se siþan, utan. - Jfr for at, sva framt at (under framt), innan at, ey þäs sidher at (under siþer), til at, til þäs at, þo at, þy at, þär til at, unDir thäs at, up a þät at, viþer at, äptir at, äptir thät at, äptir thy at äfvenSOm hvar och än.

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Alternative forms or notes:
  • ät SD 5: 636 (1347), 637, 638, 639, 6: 158 (1350); SR 18, 32.
  • ad Ber 171, 174 ; BSH 5: 154 (1507) , 155, 164 (1507), 165. adh SD 3: 121 (afskr. fr. senare hälften af 1400-talet); BSH 3: 292 (1470?) , 4: 99 (1483), 150 (1491), 151 (1492), 5: 250 (1508), 251, 284 (1508). sammandrages med thu till attu RK 1: 183, 2688 ; med han till athan Di 1 ; med i till ati ib 411, 412, 1015 ; BSH 4: 128 (1488), 220 (1497); Di 8 o. s. v.; adi BSH 4: 151 (1492),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back