At

Old Swedish Dictionary - at

Meaning of Old Swedish word "at" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

at Old Swedish word can mean:

at
L.
at
3) inledande afsiktssats: att, på det att, för att. thöm latar iak stundom dröuas til licamana at the maghin (motsv. ställe Bi 1: 109: at the magho) hele vardha Nio kap ur Bir 25. 5) med syftning på en föregpende tidsbeteckning: då. pa thän tiidh at krygh var mellom ryken Arfstv 20 (1461). 10) inledande en utropssats som uttrycker sorg el. beklagande. ay at flere äru i gudz kirkio ey som görmara vtran swasom legho drängia Hel män 110. - Jfr fore-, sva-, tha-, tho-, tho likoväl-, utan-, äptir-at.

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back