Ater

Old Swedish Dictionary - ater

Meaning of Old Swedish word "ater" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ater Old Swedish word can mean:

ater
L.
ater
1) til baka. sagþe. .. sik haua länt hanom asnan þit ok atar hem Bu 173. war them daghir gifuin til anzswara til keysarens komo ater STenianus. Se Lg.">Bil 433. " omacha oss aater hingat" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 496 (1510). wädhrit matte bläsa them badhe hiit oc thiit, atir oc fram ST 419. " ther er ey twa milo mällä lödesa ok ather thär" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2250. - till baka, Bort, afsides. han STodh lankt atir j mönSTreno STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 257.
ater
2) till baka, i utbyte. han hafuer mich til skipt siw örtugha land iordh. .. och iach hafuer forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda sigrifue ater til skipt atta örtugha land SD NS 2: 221 (1409).
ater
3) åter, å nyo. fra non var hon atar ii bönom Bu 5. " magho þe ey ater saman farä" SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). " tilbyria Al saman atir at grata" Bo 212. " wardh atir för at fara" STenianus. Se Lg.">Bil 325.
ater
4) qvar. " satto hana þär atar" Bu 5. " the ather a landzkrono waro STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1668. "" haffwer han ater AlSTingx lit" Al 8890. -- pleonaSTiskt. bleff qwar på BoSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKholm åther STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5055.
ater
5) vidare, sedan? flughertan nattum äptir þät wart bref sum Buzskap bär nar wi komom äru läsin a Almänningx þingi oc atär þär til war bref biutha at wir ärum aff lande farnir þa wäri frither mällin Aldra manna SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • aater.
  • atter SD 5: 638 (1347); MD 13. eg. apter, hvilken form (jämte after och ater) brukas i VGL I och äfven förekommer i Hels. L; såsom norvagism träffas apther MD 32 ),
  • ater mädh , näst efter? jämte, vid sidan af? han kallar oc sidhan thetta ämpne watn thy at thz är nampnkunnughast mannom ater mz iordhinne MB 1: 38.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back