Atergiälda

Old Swedish Dictionary - atergiälda

Meaning of Old Swedish word "atergiälda" (or atergiælda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atergiälda (atergiælda)
återbetala, ersätta, gifvas ss betalning el. ersättning. herra jönese. .. gifua oc atergielda. .. the xl march SD NS 2: 134 (1409). " hulkom han skulle atir gälla the illa fagno thingin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 54. " iak forma allom atir gälla ok bitala sin thing ib. atirgält fullelica allom thom som orättelica haua fangit skadha aff thik. .. ok atirgält oc atirgiiff alt thz thw afladhe oc fikt orätuislica thom som nw sörghia" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 86. " þänger þöm til merä kasta þa skal þöm mäþ silftal atergiäldä sum þät atto" SR i VAH 25: 286. þa agher konungher þän hästin atergyäldä SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). " han hafuir wald at gifua, ok sit eghit ather kräfla, ok fullum giäldum ater giälda" Bil 269. " hwat skal iak atir gälla gudhi for alt thz got han hafuir mik gifwit" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 114. " thw atirgällir mik ond atirlön for manga godhgerninga" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 24. MP 2: 112. " at göra ok atirgiälla hardhasta rekinskap j gudz dom fore framfarlica rikedoma" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 321. - vedergälla, gifva ss vedergällning. jak scal nu atirgälda thik thz som lthu hawir forskuldat mz mik KL 83. atirgält nu them vsla at han gladdis aff minne äro ib 69. " swa atirgälde gudh konungenom abymelech thz ondha han giort haffde" MB 2: 102. " vm iak atirgalt thöm som mik atirgullo ont" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 185. " thässo bion yar illa atirgullit" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 22. " hwariom syndara skal athergällas äpther hans förskullan" LfK 114. " the som äru mykyt otholuge vidh ordh oc atirgiälla jäMPn ordh älla värre" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 61. " kallas flatir ok dare ok ey wredghas älla atir gälla ordh ther a mot" ib 1: 276. " atirgällandis ont mot godho" MB 2: 278. " atirgalt korsfäste christus kärlek mote kärlek" KL 347. " ey atir gällir hon mik kärlek for kärlek" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 63. " atirgalt iak nu röuarenom thry godh thing for the thry godho han giordhe mik til hedhir" ib 3: 48. - Jfr giälda ater.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atergiälda may have also been written as atergiælda

Alternative forms or notes:
  • -gielda.
  • -gälda.
  • -giälla.
  • -gälla )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚵᛁᛅᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back