Aterleva

Old Swedish Dictionary - aterleva

Meaning of Old Swedish word "aterleva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterleva
- pl. qvarlåtenskap. han giorde oss fulmektige att skiffta hans aterleffwor j gudz äre for sin oc alla cristnä siälä Svartb 518 (1474). - Jfr fädhernis aterleva.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᚽᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back