Aterleva

Old Swedish Dictionary - aterleva

Meaning of Old Swedish word "aterleva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterleva Old Swedish word can mean:

aterleva
1) qvarlefva, återstod. " skal han lata se aterlewor" MB 1: 338. " atirlefwona ok afskredhona oc thz smälicasta var gaff jak gudhi" TKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 143. " badh göma atirleuona äptir them som mätte waro" MP 1: 101. " lat iouse engha atirleffwa bliffwa" MB 2: 31. " engha atirleffwa bleff äptir them lib 32. han war atirlewa aff raphaym" ib 37. folkit som til atirleffwa bleff ib 82. - med gen. betecknande det hvaraf något lemnas qvar. fordarfwa statzsins aterlefwor MB 1: 417. LfK 91. TKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgittæ et katharinæ helgedommar och aterlefvor (aflefvor) TK 269. - med gem. betecknande den som lemnar något qvar. gifwa härranom thrälsins atirleuo (reliquias servi) TKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 143. " vardhir luttakande. .. herrans kost ok atirlefwom (reliquiis ciborum domini)" ib 323.
aterleva
2) efterlemnad maka, efterlefverska, enka. jwdith war hans atirleffwa oc nw änkia (relicta ejus vidua) iij aar oc vj manadha MB 2: 157. " anund niclissons aterleffua" FH 3: 146 (1449). ib 1: 143 (1494, gammal afskr.), 57 (1469), 58 (1470), 137 (1490), 143 (1490), 145 (1490), 150 (1490) o. s. v. Jfr äptirleva.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aater- FH 5: 58 (1479). atherläffua ib 46 (1467, nyare afskr.), 57 (1469). oterleffe ib 6: 61 (1472).
  • aterleffie ib 1: 143 (1494, gammal afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᚽᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back