Aterleva

Old Swedish Dictionary - aterleva

Meaning of Old Swedish word "aterleva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterleva Old Swedish word can mean:

aterleva
1) qvarlemna, lemna öfrig. seen til at j ey atirleffwin en man pa the sidhona vtan alla fölghe mik MB 2: 235. " ey atirleffwandis naghon man aff enachym" ib 34. " tässe städher atirleffdos ib. "Su 207. - qvarlemna, efterlemna, lemna efter sig. thätta är fridhin som var herra christus atirlefdhe sinom vinom Bo 118. " aff gozse som hans foräldra atir lefdho honum" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 164. almoganom sins dödz amynne atherleffdhe MB 2: 298. " the aatherliffua (för -leffua) skirm och wäria thera" RK 3: 1023. " alla the haaffwor som assirij atirleffdo" MB 2: 172. " han atirleffdhe josephum. .. oc azariam til höffdinga at förestaa almoghan" ib 233. ib 248. " at thz enkte atherleffwer ofulBordhat" LfK 129. - Jfr leva ater samt äptir leva.
aterleva
2) lemna, öfverlemna, öfverlåta. atherleffwer jak thz them som staRKare äru Su 338.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aather- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛚᚽᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back