Attunger

Old Swedish Dictionary - attunger

Meaning of Old Swedish word "attunger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

attunger
en viss enhet för jordens uppskattning och för jordmåttet. Jfr E. O. Arenander, Om attungen i de Nordiska landskapslagarna (Språksvetenskapliga Sällskapets i Uppsal Förhandlingar 1920-1924), hvilken författare anser ordet eg. beteckna så stort jordområde att derpå kunna födas ått kor. wälbornum man herra nicholus swarte skanung riddre, salt. .. haua. .. en halff attungh iordh, innan litla borghundom liggiande VgFormT I 4-5: 66 (1390). accipiendo ab ipsis tres attungos terre in møhambre. .. & dimittendo eis vnum attungum & duas partes attungi torre in wretom SD 2: 289 (1299). vnus attungus & due partes attungi terre per totam villam ib (1299). " watstena clöstirs borgharagardh meth aaker oc ängh; ligger for 12 aattung jordh" VKJ 3 (1500). closterstadhin oc clostergardhin, som ligger for 11 attwngha iordh ok then tolfte attwngen ther sama stadz ligger wnder prestens bordh i watzstneom ib 6 (1447). 1 1/2 attungx jordh ib 273 (1477). 2 asttungha jordh oc attundha lot ib 274 (1447). i wamblaby. .. (har klostret) 1 atungh ib (1447). en 22lytis attungh oc en fiärdhalot ib (1447). östra starby ligger for 8 attunga; ther är 8 landbo ib 10 (1447). ib 11 (1447) o. s. v. 1 gardh i vedheme ligger för 1 aatungh ib 27 (1500). i hoffwe 3 attungha jordh ib 8 (1447). " i sanddom ägher clostrit 1 gard oc ligger för 1/2 attong jord 1 trediong aff tweem attongom" ib 87 (1500). i kasterlöso 6 attungha och 7 alna jord eno päningxbool minna ib 161 (1447). ib 150 (1447). i mörabylangha (har klostret) 3 attungha jord fulla och fastha ib 161 (1447). i bläsinge (har klostret) 1/2 attungh fullan och fasthan ib 158 (1447). - Jfr fiärdhungs-, half-, thridhiungs-attunger.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aattunger.
  • aatungher.
  • atungher. -ar. - i latiniserad form attungus),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛏᚢᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back