Attunger

Old Swedish Dictionary - attunger

Meaning of Old Swedish word "attunger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

attunger
åttondedel, åtting. "j [1] otting aff j [1] lood saffran Sex ekon tr 268. - åttondedel af en spann? för en ottungh öflethe HLG 2: 9 (1509). - åttondedel af en tunna? her nielz scriffuer fornögdes fore en ottingh sith egit pulffuer vii!UDDA_TECKEN? [7 1/2] mark" SSkb 32 (1501).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ottungher.
  • otting (h)
  • attungs bol , n. 1: 68. åttondedel af ett bol el. en hel gård. Jfr Voionmaa, Finlands Fornminnesförenings Tidskrift 27: 96, 100 f.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛏᚢᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back