Ävinnelika

Old Swedish Dictionary - ävinnelika

Meaning of Old Swedish word "ävinnelika" (or ævinnelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävinnelika Old Swedish word can mean:

ävinnelika (ævinnelika)
1) evinnerligen, för alltid, för beständigt. tha matte thz (ɔ: liifs trä i paradiis) ey giwa mantzens likama at han matte wara ewinnelika orotin MB 1: 107. " at han take ey aff liiffs trä oc liwer ewinnelika (in æternum) ib. godz mantz siäl syndar aldre sidhan han är dödh, vtan glätz ewinnelika syndalös mz gudhi" ib 50 ; " jfr 2, 3. ihesus namn se väl signat äuinneleka" Lg.">Bu 166 ; " jfr 2, 3. "
ävinnelika (ævinnelika)
2) oafbrutet, ständigt. " aff them äwum oc til wars herra byrdh waaro äwinnelika formän ower wars herra folk aff iwdas släkt" MB 1: 263.
ävinnelika (ævinnelika)
3) för evigt, i evighet (jfr ävinneliker 4). jdher her met eyunnelygh gud och sancte erig kwnnog oc sancte pedher oc sancte powel befalendis FM 311 (1507). " skal han i heluite boo ok haffua ewynnelika wee" RK 1: 3772. äwynneligha i hymmerike boo ib 3: 3381. Lg.">Bu 519. MB 1: 69, 482. Lg 3: 613.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävinnelika may have also been written as ævinnelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -liga MB 1: 482. -leka -likan Lg 3: 613.
  • äwynneligha RK 3: 3381.
  • ewinnelika MB 1: 50, 69, 107.
  • weynnelika RK 1: 3772. euynnelygh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛁᚿᚿᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back