Band

Old Swedish Dictionary - band

Meaning of Old Swedish word "band" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

band Old Swedish word can mean:

band
1) band, det hvarmed bindes. af knyttu bande Bil 289. - Bildl. löser manzsins läppa band MP 1: 267. KL 57. " thera älskogha bandh är then hälghe andhe" Bil 81. Ber 42.
band
2) band ss sammanhållnings- och förstäRKningsmedel kring arbeten af trä. waghna. .. wäl beslaghna mz iärn ok staRKa banda Al 3241.
band
3) band, Boja. " war herra löste sanctum petrum aff bande" Bil 115. - i sht i pl. lösa sin son fangen vndan bandom Bu 25. " var i bandomen" Bo 79. aduincula som thydher band älla fängilse Bil 111. ib 112, 113.
band
4) knippe, kärfve. " kasten mz forakt axen aff bandomen (manipulis)" MB 2: 210. Jfr Bundin.
band
5) förbindelse, tvång. " lagh läggher band a at Budhordh skulu gömas" GO 1043. " kom han i eeth harth bandh" RK 3: 1917. " thz haffwer ekke lagxens bandh som mot tro scrifwar then fAlska hand" MD (S) 291.
band
6) förBund. axel släkten Bundho hardh bandh mz giptamaAl och annar lundh RK 3: 2583. " konungh haniss byndher eeth baandh millan danmaRK och ryzeland ib 3412. "ib 3401. " han giorde mz olaff helga band" MD 341. - sammangaddning. PM 25, 26. - Jfr eld-, elds-, fästi-, hAls-, har-, hatta-, hionAlaghs-, hovudh-, iärn-, kAlk-, knuta-, korel-, kärleks-, pater noster-, raf-, riddara-, sam-, silf-, sokn a-, syna-, tunGO-, viþer-, väg-, älskoghs-, ärma-band.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • baandh.
  • banda Al 3241),
  • banda lösn ,
  • banda värk

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back