Barn

Old Swedish Dictionary - barn

Meaning of Old Swedish word "barn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barn Old Swedish word can mean:

barn
L.
barn
1) barn, afkomling. " baþo guþ giua sik þät barn hanom mate þiäna ok louaþo for oLg.">Burit barn giua guþi þät gärna tel þiänist" Lg.">Bu 3. mz sinne cono ok barnom ib 172. " hans barn ok barna barn" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 49 (126, 53). aflä þe. .. barn mällän sik SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). " allit barn bära eller födha" MB 1: 130. " faar hon barn oc bloma" Bok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 379 (1471). MD 444. " vtan barn oc Borna arfwa" SD NS 1: 156 (1402). ib 170 (1402), 297 (1403). FM 40 (1420). " att wij ächta börn eller barn äpter oss lathe" BtRK 96 (1435, orig.). - hon war öken mz sins herra barne MB 1: 184. hauande mz barne GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 276. - Vara mäþ barne, Vara hafVande. sax manaþom Var elizabet för mäþ barne än maria Lg.">Bu 71. " är hon nw mz hans barn" Vallius. 1850--54.">Di 118. " Vardha mädh barne, blifVa hafVande. wart hon mz barn" Va 5. Lg 3: 323. - barn i relig. mening. wt skuthin aff gudz barnom Lgren. 1875.">LfK 103. - Jfr adhal-, aþalkonu-, amiu-, barna-, broþor-, bruts-, dottor-, frillu-, fästakonu-, gudh-, hedhninga-, hemakonu-, hor-, hoGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKonu-, huskonu-, härra-, höfdhinga-, lägher-, manadha-, modhor-, nästsystkina-, oska-, prästa-, skötsätu-, sona-, stiup-, systkina-, systor-, þy-barn.
barn
2) barn (med hänsyn till ålder). þrigia ara gamalt barn Lg.">Bu 5. änkiur äller faþurlös barn SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). wee är ty lande, barn hauer til kunung Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 49 (125, 53). spät barn Bo 21. " barn sigher gerna santh" GO 272. " swa gör barn i by som thz är heema want" ib 306. " thz är gamal sidh barn gör barns gerninga" ib 529. " bränt barn seer widh eldh ok bitith for hundh" ib 1078. " gräth her Vallius. 1850--54.">Didrik som eth barn" Vallius. 1850--54.">Di 224. Jfr fatöka-, hitto-, kloster-, mö-, ovormagha-, piko-, pilta-, skola-, sma-, spina-, sven-, VagGO-barn.
barn
3) menniska finGO hwart barn ther war aa GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1 4199. tha gik wtaff slottit hwart thz barn bade quinnor oc män Vallius. 1850--54.">Di 109. ib 255, 234. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 5984, 6008. BSH 5: 71 (1505). --

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • bärn LfK 141.
 • barna arvar? (börna L.),
 • barna barn ,
 • barna brödh ,
 • barna bundin ,
 • barna faþir ,
 • barna foster ,
 • barna goþs ,
 • barna klädhe ,
 • barna käte ,
 • barna lekan ,
 • barna leker ,
 • barna limber ,
 • barna läte ,
 • barna modhir ,
 • barna morþ ,
 • barna ordh ,
 • barna pis ,
 • barna pänningar ,
 • barna rätter ,
 • barna skor ,
 • barna siäng
 • -sengh )
 • barna tal ,
 • barns ben ,
 • barns byrdh ,
 • barns domber ,
 • barns födhilse
 • födelze )
 • barns nödh ,
 • barns time ,
 • barns ögha?
 • barnsöl
 • barsöl LfK 164. bars öll),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back