Bätra

Old Swedish Dictionary - bätra

Meaning of Old Swedish word "bätra" (or bætra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bätra Old Swedish word can mean:

bätra (bætra)
L.
bätra (bætra)
1) göra bättre, ändra till det bättre, bättra, förbättra. kunno nokor lagh älla STadhgr (för STadhgar) wändAS Almoganom til genwärdo ok tunga, tå skAl räwis kunungur medh sit rådh töm bätra ok wenda Almoghanom til gaghn ok hughnadh Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 75 (186, 83). " godhr witur kunungr bätra sit land mz godhe förseo" ib 57 (143, 63). ath the thz bätra ok inkthe for wärra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 4. STenianus. Se Lg.">Bil 456. " byghia älla bätra fornemdha goz ok quern" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 239 (1433).
bätra (bætra)
2) upphjälPa, laga, reParera. han hafdhe them (husen) vprät ok bätrat SD NS 2: 259 (1410). timbrit, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm the bätradhos ok bygdhos meth ib.
bätra (bætra)
3) bättra, rätta. " bätra sit liurne" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 93. " bättradhe wäl sina wantro" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 17. " bättra förro timana glömsko" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 165. vili at bätra (emendandi) sina synde ib 1: 19. ib 9, 65, 2: 23, 174, 216, 3: 290. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 87. Ber 57, 89, 185, 186. Jfr 8.
bätra (bætra)
4) hjälPa. " gudh. .. betre mich ath jach skulle faa swo snarlige the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOrgfwlde tidendhe" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 373 (1508).
bätra (bætra)
5) skaffa Bot för, afhjälPa. än i androm manna åthäuom warder nokot förgätit älla ey suå wäl giort STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm thet skulde, tå må thet bätrAS ok Bot å rådhAS Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 82 (202, 89). i töm fAllom, i bardagha kunno tima, thet gitr man ey bätrat vtan medh wise föreakt ib (203, 90). hon bätrade huart thz mAll hon horde STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1240. han bätrar Alt thz förra braST Al 1807. " the bätra then thörST them för forthrööt" ib 5026.
bätra (bætra)
6) förhindra, afSTyra. thu skAlt enga människio lata nokon meenedh swäria om thu kant thz bätra ellir forSTyra ST 67. thet gud Alzmectig bätre SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 524 (1511).
bätra (bætra)
7) ersätta, godtgöra. then gud ther i hymmerike Boor bätre hwariom sin skadha han fik STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4058. " hafwir nokor för STulit eeth thing oc wil thz atirgifwa, är thz vndir thes wordhit wärra tha skAl han skadhan bätra" ST 430.
bätra (bætra)
8) godtgöra, förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOna. " i kyrSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig mening (genom penitens el. qvAl i skärselden). synd. .. ther ey är bätrad (purgatum) mz idhrugha ok scriptamAlom" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 104. 81, 3: 266. Pa (Tungulus) 34. " han smittadhe sith hionAlagh, och bättradhe thz ey j jorderike" ib 38. ib 35. bätra sin brut ok bötaþ (för böta) Bu 28. " han skAl the syndena bätra j skärzlo elde" ST 498. " bör thik thz bätra mot gudhy oc taka ther Boot fore" ST 429. - abs. nu sighir thu wanlika swa. .. hafwir iak wilia at dräPa een man oc iak gör thz ekke iak thorff for han hwarte bätra ellir böta ST 424. gaf sik guþi skyldogan firi sina synde ok böte ok bätraþe Bu 8. " suaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm thu syndadhe j Allom limom sua skAlt thw bätra j Allom limom" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 237. " i juridisk mening (genom böter el. annat STraff). ryme ok kome Aldrig i gen för än han hawer bätrat thz han bröt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 472. " All annor brut. .. bätrAS äpter enom landzrät" GS 28 (1375, orgig.). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 22, 68. All såramål, blånat, blodwite skAll bötASs och bättrASs effter lagBoken ib 308. " thz bethra mz iiij päninga" ib 3. han scAl bätre (umgälla) mz lifwit, oc ey mz gotzit GS 28 (1375, orig.).
bätra (bætra)
9) gifva ss godtgörelse el. Bot, böta. han bätre xx maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK til threskiptes GS 28 (1375, orig.). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 50. - abs. böta, plikta, STraffAS. han skAl bätra j radzSTuffwne eptir ty STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm laghin giffua STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 31.
bätra (bætra)
1) bättra sig, göra bättring, rätta sig. rätta ok bätra sik af syndomen Bo 142. " är iak redho bätra mik (emendare peccata)" ib 75. " vm han bätrar sik (se emendaverit) ey" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 52 STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 18, 26, 50, 68, 69, 80 o.s.v.. STenianus. Se Lg.">Bil 698. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1991. baþ han bätra sik ok offra guþum Bu 500.
bätra (bætra)
2) refl. bätrAS ,
bätra (bætra)
1) blifva bättre, förbättrAS. blodhit bätrAS ok färskAS AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 284. " þär bätrAS mz (derigenom blir det bättre) HäSTläked. i" AS 137.
bätra (bætra)
2) bättra sig, göra bättring. huat hällir nakor älla ängin vmuändis älla betrAS aff hans predican AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 66. at siälanna skulin bätrAS ib. - (bätra för bära MP 2: 211 .) - Jfr forbätra samt obätradher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bätra may have also been written as bætra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bättra KL 80, 87 ; Bir 3: 165 ;
  • -ar Pa (Tungulus) 34 ; .-adhe KL 17, 26 o. s. v.; -adhä Pa Tungulus) 35; -adho KL 18, 50.
  • bädhra Bir 2: 174, 216. bädra RK 2: 1991.
  • -ar ,
  • -aþe ,
  • -aþer) ,
  • bätra sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᛏᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back