Bebinda

Old Swedish Dictionary - bebinda

Meaning of Old Swedish word "bebinda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bebinda
1) fängsla, intaga. bildl. SpV 491. " achilles wardt myket beweffad oc bebwnden aff polixene elskog" Troj 197. 5) knyta, ingå. the. .. bebwndo syn forgängliga wänskap tiilhop Troj 63. 6) förplikta, göra skyldig. ären i plikothge, oc bebwndhne mädh allom räth, til min heder oc tiänisth JMPs 108. wy warum för bebwndne, ok til giffne äwärdelighe pino Skrt Uppb 366.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bö- SD NS 3: 89 (1415)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛒᛁᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back