Beföghia

Old Swedish Dictionary - beföghia

Meaning of Old Swedish word "beföghia" (or beføghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beföghia Old Swedish word can mean:

beföghia (beføghia)
1) foga, bestyra, besörja. nar gud befogner (för befogher), at jak for myn bwd fraa hallan BSH 5: 239 (1508). " swo lenghe gud befögher hans tillkommilse" FM 464 (1510). " gudi täss äre varj och loff, swa beföght haffuer" ib 530 (1511). " beföger jag eder herredöme för saning oc visse tidende at vithe" ib 657 (1516).
beföghia (beføghia)
2) förse. " oss befogendis met en sokn j forläningh" FM 572 (1513).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beföghia may have also been written as beføghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • befogha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᚯᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back