Bekoma

Old Swedish Dictionary - bekoma

Meaning of Old Swedish word "bekoma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekoma Old Swedish word can mean:

bekoma
1) komma till, få tillfälle till. ey kunde förra bekommat för konungh karl schull at bespraka the jordena SJ 257 (1457). " ath jach kan bekommeth ath aname till mik saadane werff" HSH 19: 106 (1505). kan icke. .. bekomme then reyse ib 111 (1505). " nar han thet best bekoma kan" SO 103.
bekoma
2) bekomma, få. SO 306. RK 1: (till. till LRK) s. 247 (båda dessa ställen tillhöra nyare afskrifver).
bekoma
3) bekomma, utöfa veRKan på ööl oc maat skal tik bätre bekomma Su 305.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bekomma )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back