Beläghliker

Old Swedish Dictionary - beläghliker

Meaning of Old Swedish word "beläghliker" (or belæghliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beläghliker Old Swedish word can mean:

beläghliker (belæghliker)
1) belägen, liggande. honom swa godh godz ok belä[g]lighit annor stadz widher leggia SD NS 1: 300 (1403, nyare afskr.).
beläghliker (belæghliker)
2) beskaffad. " tha han hadhe hört ok sport hurw hans tängh beläig (för beläghligh) ware" Lg 3: 31. " effter thy som tha är saken belegligh" BtRK 120 (1436). " mine ärendhe äre ekke nw swa beleglige ath iak nagit snarlige kan komma tith vp i landit" HSH 22: 3 (1491). " hwro all ärende siigh beläglig äre" BSH 5: 123 (1506).
beläghliker (belæghliker)
3) läglig, lämplig. " samankoma pa en beläglig tijd oc stad" BtRK 371 (1499, orig.). FM 91 (1497-1501). BSH 5: 164 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beläghliker may have also been written as belæghliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • bo- BSH 5: 164 (1507). -ligh. -lighin),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᛅᚵᚼᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back