Belata

Old Swedish Dictionary - belata

Meaning of Old Swedish word "belata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

belata Old Swedish word can mean:

belata
1) öfverlemna, gifva. " vil iak thik belata thz thik är väl til mata" Fr 3027.
belata
2) beläna. " än eder teckis belatha mik met then sokn" FM 366 (1508). - part. pret. belatin (belaatin),
belata
1) stäld, försatt i en (god el. dålig) ställning el. belägenhet. vij äre saa illa belaatne (illa deran), at wij haffwe inga baather eller skep hiälpa oss medh BSH 5: 122 (1506).
belata
2) tillFredsstäld, belåten. then dell. .. ther thw skall vare belathen medh HSH 19: 164 (1506), ib 20: 162 (1507). FM 496 (1510).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back