Beleva

Old Swedish Dictionary - beleva

Meaning of Old Swedish word "beleva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beleva
1) samtycka till, överenskomma, besluta. äffther som. .. waare käro mädbrödhre. .. belwead och beslutid haffwa om ath sända. .. her biscop mattes. .. oc. .. her bäncth ryning ind til danmarc Rydberg Tr 3: 500 (1504). 2) synas, gott, behaga. Se Sdw 2: 1196. 3) göra välsinnad, binda vid sig. Se Sdw 2: 1196.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • beleva sik , göra sig till vän (med), ställa sig väl (med). belefuen eder. .. med them HSH 13: 105 (1524, Brask).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛚᚽᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back