Beplikta

Old Swedish Dictionary - beplikta

Meaning of Old Swedish word "beplikta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beplikta Old Swedish word can mean:

beplikta
1) göra till pligt för, förpligta, förbinda. huru kunne han. .. högelikare tik beplikta, sik at ather älska Su 34. " beplictade han oos til xxiiii pund piesk wt at giffua" BSH 3: 147 (1463). " beplictar jak mik ok myna ärffwinghia widherleggia sama clostre swa mykit" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 24 (1464). " ib 3: 127 (1448), 5: 31 (1465) o. s. v. - med dat. beplichtom wij oss ock allom varom epterkomandom brödrom. .. the forscrifne tia artiger vtgiffue hwart aar" SO 33. SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 35 (1465), 49 (1467, nyare afskr.).
beplikta
2) bestraffa. " huilket [hon]. .. mz wärdzskyllogha näpst bepliktar" Su 184.
beplikta
3) nedkalla straff för (något). bepliktom wi theris dödh offwir vaart huffuodh MB 2: 7.
beplikta
1) förbinda sig. haffdo. .. bepliktat sik til fatikdomen Lg 3: 392.
beplikta
2) göra sig skyldig (till), ådraga sig. thu. .. tik siälffwan bepliktar til pinona LfK 107.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • beblicta: -om FH 3: 127 (1448).
  • peplictha: -er ib 5: 70 (1476)),
  • beplikta sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛕᛚᛁᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back